۲۴ ساعت

08 نوامبر
بدون دیدگاه

عـیــدقــربــان

 

 

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

 

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر سه شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۰ – هشتم نوامبر ۲۰۱۱

عـیــدقــربــان

بــوی قــربــانـی شـمـیـدم عـیــد قــربــان آمــده

حـاجـیـان ازبـهــرقــربـانـی بــه مـیــدان آمـــده

عـاشـقـان عـیـدی کــدن بــا لـعـل خـنــدان آمــده

قـاصــد عـطـرِ صـبـا از پـیـش خــوبــان آمـــده

بـــا پـیــام هـمـــدلـی در جـمــع  یـــاران آمـــده

غـنچـه مـیخـنـدد بـه روی بـلبـل شــوریــده سـر

چـشـم سـاحـل انـتـظـارِ بـحــرتــا گـیـرد گـهـــر

نـقش یـاقـوت پـرزنـد ازسـیـنـه ای سختِ حجر

قـُمری وطوطی سـرایــد نغـمـه ای شیـروشکـر

واه چـه ایـامی کـه بـا ایـنگـونــه احـسـان آمــده

مـسـت آمــد رفــت دیــوانــــه بـکـارِخـویـشـتـن

گـرم شــد بـازار مـسـتـان درکـنـارخــویـیـشـتـن

هـرکسی مشغـول شــد در کـار وبـار خـویـشـتن

جـای هـوشـیاران تهـی،گـشـتـه نـثـارخـویشـتـن

هـوش ازمدهـوش رفـت از بسکـه مستـان آمــده

ای بــرادرعـیــد آمــــد بــاز گــردان سـیـنــه را

دور افـگـن ازمـیـانـش عـقـــده ی دیــریـنـــه را

انــــدر آغــوش بــرادر آ و بـــردار کـیـــنــه را

درمـقـابـل مـی نـگــرعـاری زگــَـرد آئـیـنــه را

کـز مـقـام لایــزال ایـنــگـونـــه فــرمــان آمـــده

دیــده هـا از دیــده ای بی مهـرمـا پـُـرنــم شــده

کـوچـه هـا فـارغ زشـادی خـانـه ای ماتـم شــده

قـامـت ســروِ رســای بــوسـتــانـــم خــَـم شـــده

الـفــت ومـهــرو وفــا بــا آشـنــایـان کـــم شـــده

کـم مگـیـرچـشـم یـتـیـم کـز بحـرطـوفـان آمـــده

مـادرگـیـتـی سـتــرون گـشـت ازمـهـــر و وفـــا

کِشـتِ الـفـت خـُشک گـشـت ومی نـبارد ازهـوا

بـازگـردان چـشمـه ی دل رابــه لـطـف کـبـریـا

عــیــد مـیـبـاشـــد سـفـیـرگـلـشــنِ جــود وعـطـا

بــازکــن دروازه را در خــانــه مـهـمـان آمـــده

عـیـد قـربـان اســت وجـان قـربــان دلـبـربـایــدا

ازعـبـیـرعـــاشـــقـی  دل  را مـعــطــر بــایـــدا

هـمچـواسـمـعـیـل واربـگــذشـتــه ازســربــایــدا

دسـت بی خـیـرِ رقـیـب بـشکـستـه بـهـتـربـایــدا

مغـتـنم”فـضلی” بـدان کـزعـشـق سـلطان آمــده

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما