۲۴ ساعت

05 نوامبر
بدون دیدگاه

ایام رحمتبار عید سعید اضحی (قربان)

محترم خواجه عبدالله ( احرار )

محترم خواجه عبدالله ( احرار )

خواجه عبداله (احرار)

عید سعید اضحی را برای کافۀ ملت شریف و نجیب افغان و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفته، ایام پر از فیض و برکت برای هر یک شما دوستان و عزیزان آرزو مینمایم.

خواجه عبداله (احرار)

جمعه ۴ – ۱۱ – ۲۰۱۱

تاریخ نشر یکشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۰ – ۶ نوامبر ۲۰۱۱

ایام رحمتبار عید سعید اضحی (قربان)

عـید قـربان است بسـی ایـام خـوش بـر مسلـمین

روز هـای رحمـت و لطف خـداست سـوی زمیـن

از خـلـیل اکـبـر اسـت، ایـن یـاد گـار بـس بـزرگ

چـون به قـرآن کــریـم درج اسـت بـا خـط زریـن

امـر حــق شــد بـر خلیلش، تـا پسـر قـربان کـند!

کرد به اخلاص این قیام رالطف رحمان شد چنین

در عــوض گـوسفـنـد آمــد از بهـشت بهــر خلـیـل

شـد قـبول قـربانی اش این عـیـد شــد بـر مسلـمین

نــام اسـماعـیل ذبـیـح الـلـه لقــب شــد در جهــان

از زبـــــان دُر فـشـــــان پـیـشــــوای مــرســلـیـن

زیـن سـبب مکـه مـقـامـش بـس بلـند است ورفیع

چـون در آنـجــاسـت زادگـــاۀ بهــتـریـن عــالـمین

در دیـار مـکــه بـیت الـلـه مـکــان رحـمـت است

چـشـم دل بگـشــا، در آنجا جـلـوه زار حــق ببین

عـفـو میگـردد درین بـیت شــریـف جــرم هــمـه

چـون مکـان مغـفـرت مقـبول حـق گـردید هـمین

هـر مسلمان آرزو دارد چه خاص باشد چه عـام

تا بیایند بهـر طـوف ایـن مـکــان و سـر زمـیـن

ای مـسلـمانـان بـبـالــیـد بـا چـنیـن آیـین پــاک

پـیشوایش است محـمد (ص) رحمتُ الـلعـلمین

دیـن اسـلام را خــدا از جـمـله ادیـان بر گُـزیـد

فـضـل واحسان خدابیشتر چه باشد بیش ازاین

عــیـد اضـحـی را مـبارکـبــــاد گــویـم بـر هـمـه

در نـخـست بـر قـوم افـغـان هـم جهان مسلمین

از خـدا خـواهــم هـمیشه سربلند باشند و شـاد

صلح بـاشد در جهان نابـود باد جنگ از زمین

از طـفـیل عـیـد فـطـر و عـیـد اضـحـی و صـیام

لـطف فــرمـا یا لطیف بـر حـال (احرار) حـزین

با احترام،

خواجه عبداله (احرار)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما