۲۴ ساعت

20 اکتبر
بدون دیدگاه

سنت خــداوند

 

 

 

 

 

 

 

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

 

 

 

 

 

 

محمد عزیز ( عزیزی)

پنجشنبه ۲۰ – ۱۰- ۲۰۱۱

وســیعلم الذین ظلمــوا ای منقلب  ینقلبــون ( قرآنکریم )
_____________

بمناسبت کشته شدن طاغوت لیبی
که بعد ۴۲ سال حکمرانی دیکتاتورانه وظالمانه  امروز  بدست انقلابیون لیبی از پا درآمد.


سنت خــداوند

قـُربان خــدا، که سنتش قــانون است

حـاکم بجهـان و جملـۀ گردون است

هر نیک وبدی که از کسی ســر بزنــد

بیند اثرش چنان ؛ که چند وچون است

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰ -۲۰۱۱ ساعت ۵۵ : ۱۸

**********

پاداش عمل قبل از اَجـَل

صـــد شکر خدا را که مــکافات عمل

سنت بنــمود است بهر وقت ومحــل

هر ظالم وخونخوار، بدیدست بَـــدَهر

پاداش عمــل را همه او قبــل ؛ اجــل

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰ -۲۰۱۱ ساعت ۴۵ : ۱۸

**********

مکافات عمل

زینهار! که بر خلق خدا ،بـد نکنی

ظلم وستم وگنـــاه بی حــد نکنی

زیرا کــه رســد بتو مکافات عمـل

بر کار بد اعتمــاد بایـــد نکنـــــی

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰- ۲۰۱۱ ساعت ۲۴ : ۱۸

**********

درس عبرت زمــانه

بنــــوشته اند بـــدفتـــرِ دور وزمــــان

هـــر کس که بدی کند نبــاشد به امــان

دیدیم بچشــم سر هـزاران قـــــاتـــل

خود کشته شدند که عبرتی شد بجهان

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰ -۲۰۱۱ ساعت ۰۴ : ۱۸

**********

دست بالای دست

ای آنکـــــه زخــــون بیگناهــانی مست

هشدار ! که خلق را ،خــــداصاحب است

تو غـَــّره مشو! که خلق همـزور تو نیست

بنگر که چه گونه دستی است بالای دو دودست

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰ -۲۰۱۱ ساعت ۵۲ : ۱۸

**********

انتقام الهی

ای آنکه به ظلم وقدرتِ خود نازی

بسیار مکن ،ازینهمه بلنــد پروازی

سیلاب شود خون همـه مظلومان

بنیـــاد تو برکـَنَـــد به بازی بازی

پنجشنبه – ۲۰- ۱۰ -۲۰۱۱ ساعت ۲۵ : ۱۷
پا یــان
————-

محمد عزیز ( عزیزی)
۲۸ میزان سال ۱۳۹۰ – ۲۰- ۱۰ – ۲۰۱۱
مطابق به : ۲۲ذی القعده  سال ۱۴۳۲ هجری قمری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما