۲۴ ساعت

27 اکتبر
۸دیدگاه

مشاعره فی البدیه

تاریخ نشر سه  شنبه  پنجم عقرب   ۱۳۹۴- ۲۷ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

مشاعره

جریان مشاعره مؤرخ شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۴ هجری خورشیدی

مظهری و امپراطور

خواستم از دریچه سایت شهیر و وزین ۲۴ ساعت  با شما عزیزان شریک سازم.

امید مورد پسند قرار گیرد.

————-

از شوق پیــــــــرهن بدرم رقص ها کنم

بعـــــد از صــد انتظــــار ببینم ترا کمی

مظهری

ادامه نوشته…