۲۴ ساعت

26 دسامبر
۱ دیدگاه

افغانستان گهوارهء اسلام

تاریخ نشر : سه شنبه ۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

افغانستان گهوارهء اسلام

کشور  ما  سال ها گهواره ی  اسلام بود

مهد  دانایان    گیتی  خانه ی  اعلام  بود

بوحنیفه  از کجا  بود  تار  و  پود  میهنش

ثبت تاریخ  کهن  از   کابل   ما   مسکنش

ما مفسّر، ما مُحَدّث، فیلسوفان داشتیم

در علوم و  در فنون بزم خروشان داشتیم

آن ابو داود مگر اصلش سجستانی نبود ؟

هم قتیبه ، آن مُحدّث مرد بغلانی نبود ؟

ابن سینا  کیست ؟  از  ام البلاد   بلخ ما

افتخار    کشور   ما    و   نهاد     بلخِ   ما

جامی و رازی ، علیشیر نوائی از  کجاست ؟

مولوی و  البیرونی و سنائی از  کجاست ؟

عارفِ حق خواجه  عبدالله انصاری  ببین

می نیابی مثل او مستِ محبت در زمین

شیخ علی قاری محقق درحدیث و در بیان

از هراتِ باستانِ  ما که  بود از نخبه گان

نقشه ها میریخت کمال الدین ما بهزادِ ما

می کشید تصویر دلکش بهترین استاد ما

رابعه آن مادر  شعرِ  دری از  این  وطن

شاعر پر طمطراقم  انوری از این  وطن

شارحِ عِلمِ میراث یعنی سراجی لوگریست

همچنان مردِ بزرگ یعقوب چرخی لوگریست

سیدجمال الدین افغان فیلسوفِ شرق بود

در  روند  انقلاب ها  تیز  تر  از  برق  بود

نخبه گانِ کشورِ ما خدمتِ  دین کرده اند

سیر فکری در زمین و ماه و پروین کرده اند

«خنجری» این چند گوهر از هزاران یاد کرد

قلب دوستدارانِ میهن را به ذکرش شاد کرد

شیخ مولوی خنجری