۲۴ ساعت

۲۸ جوزا
۲دیدگاه

کتاب دل

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۸  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۸ جون  ۲۰۱۹ هالند

کتاب دل

محترم رسول پویان

اســبـاب طـرب هـمــه مهــیـا سازی

گـر صبر کنی ز غـوره حلوا سازی

ادامه نوشته…

۲۳ جوزا
۲دیدگاه

نغمۀ نگاه

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۳  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۳ جون  ۲۰۱۹ هالند

نغمۀ نگاه

محترم رسول پویان

عشـق را از نغـمـۀ تـار نگاهی نـوش کن

از سکوت حالت دل بوی مستی گوش کن

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۲دیدگاه

سفرۀ خونین عید

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۵  جوزا ۱۳۹۸ – ۵ جون  ۲۰۱۹ هالند

سفرۀ خونین عید

محترم رسول پویان

دست و پای عید را از خون رنگین کرده اند

فـتـنـۀ افـراطیـت را چـون تـبرزیـن کرده اند

ادامه نوشته…

۱۱ جوزا
۲دیدگاه

جیغ منار جام

تاریخ نشر شنبه  ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ –  اول جون  ۲۰۱۹ هالند

جیغ منار جام

محترم رسول پویان

جهل طالب گرگ خون آشام غور

میخورد گوشت و خونِ اندام غور

ادامه نوشته…

۰۹ جوزا
۲دیدگاه

عاشق عشق

تاریخ نشر پنجشنبه  نهم   جوزا ۱۳۹۸ – ۳۰ می ۲۰۱۹ هالند

عاشق عشق

محترم رسول پویان

عشق باشـد عاشق بی چون عشق

عاشق و معشوقه شد مفتون عشق

ادامه نوشته…

۰۶ جوزا
۲دیدگاه

خیال آرزو

تاریخ نشر دوشنبه  ششم جوزا ۱۳۹۸ – ۲۷ می ۲۰۱۹ هالند

خیال آرزو

محترم رسول پویان

باز ناز و غمزه یی با زلف پرچین می رسد

بـوی جـوی مولیان از لعـل نوشین می رسد

ادامه نوشته…

۲۹ ثور
۲دیدگاه

آیین وفاداری

تاریخ نشر یکشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۸ – ۱۹ می ۲۰۱۹ هالند

آیین وفاداری

محترم رسول پویان

ز شوق گردش چشم خماری مست و مدهوشم

به یاد بـاغ انگـور وطـن در کـوزه می جوشم

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۲دیدگاه

زهر قاتل

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۴ می ۲۰۱۹ هالند

زهر قاتل

محترم رسول پویان

تا بکی آزموده را دوبـاره آزمــون می کنید

خلق را دردست طالب غرقۀ خون می کنید

ادامه نوشته…

۲۱ ثور
۲دیدگاه

درس زندگی

تاریخ نشر شنبه  ۲۱ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۱   می ۲۰۱۹ هالند

درس زندگی

محترم رسول پویان

نیست عیبی گرکنی هردم سوال

گـر نـدانی مطلـبی بـاشـد محال

ادامه نوشته…

۱۷ ثور
۲دیدگاه

عشق مصنوعی

تاریخ نشرسه شنبه  ۱۷ ثور ۱۳۹۸ – هفتم   می ۲۰۱۹ هالند

عشق مصنوعی

محترم رسول پویان

عشق را افسونگران دربند افسون می کنند

با سیاسـت در حریـم دل شبیخون می کنند

ادامه نوشته…

۱۰ ثور
۲دیدگاه

سیاه بازی

تاریخ نشر سه شنبه  دهم  ثور ۱۳۹۸ –  ۳۰  – اپریل ۲۰۱۹ هالند

سیاه بازی

محترم رسول پویان

خدا خسته وفرمان به دست شیطان است

فـرشته غـایب و دجّال دون نمایـان است

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۲دیدگاه

مهر عشق

 تاریخ نشر شنبه  هفتم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۷ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

مهر عشق

محترم رسول پویان

گهر ز بطن صـدف از ضمیر دریا گیر

به گوشه ای منشین راه باغ وصحراگیر

ادامه نوشته…

۰۲ ثور
۲دیدگاه

عاملان مرگ

تاریخ نشر دوشنبه دوم ثور ۱۳۹۸  – ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ هالند

عاملان مرگ

محترم رسول پویان

غنی وداعش و طالب اجیر اند

بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند

ادامه نوشته…

۳۱ حمل
۲دیدگاه

سرود تمدن

تاریخ نشر شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸ –  ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ هالند 

سرود تمدن

محترم رسول پویان

پیام دل ز هریوا وطرف جیحون است

بیاد عشـق دل نسـل پاک سیحون است

ادامه نوشته…

۱۹ حمل
۲دیدگاه

جهان خالی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۸ – هشتم  اپریل ۲۰۱۹ هالند

جهان خالی

محترم رسول پویان

جهان ز جوشش افکار می شود خالی

ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۲دیدگاه

شتردزدی و خم خم

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۸ – چهارم  اپریل ۲۰۱۹ هالند

شتردزدی و خم خم

محترم رسول پویان

کار امریکا و طالب گـپ مبهـم گفتن است

با شتر دزدی بروی بام خم خم رفتن است

ادامه نوشته…

۰۳ حمل
۲دیدگاه

پاسخ عقل و عرفان

تاریخ نشر شنبه  سوم  حمل  ۱۳۹۸ – ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

پاسخ عقل و عرفان

محترم رسول پویان

خـانـه ام اشـغال و من در قـید زندانم هنوز

می خورم سیلی زهر سوزار ونالانم هنوز

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

جشن نوروز

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۹ حوت ۱۳۹۷ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

نوروز باستان ( سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی ) بر همگان خجسته باد.

محترم رسول پویان

جشن نوروز

بـاز آمــد جـشـن نـوروز وطـن

یـادگاری از خــراســـان کهــن

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۱ دیدگاه

جنگ لعنتی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۷ – ۱۴ مارچ ۲۰۱۹ هالند

جنگ لعنتی

محترم رسول پویان

چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند

دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۲دیدگاه

امتحان گردون

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷ – ۱۱ مارچ۲۰۱۹ – هالند

امتحان گردون

محترم رسول پویان

تا بکی گردون به سختی امتحانم می کند

نـه نفـس گـیرد؛ لیکن نیمه جـانـم می کند

ادامه نوشته…

۱۵ حوت
۲دیدگاه

حماسۀ زنان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۵  حوت  ۱۳۹۷  –  ششم  مارچ ۲۰۱۹هالند

حماسۀ زنان

محترم رسول پویان

طالب چراسـت دشمن عز و وقار زن

مـادر نـدیـده تا که کـند جـان نـثاز زن

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۳دیدگاه

شمشیردرغلاف

تاریخ نشر شنبه ۱۱  حوت  ۱۳۹۷  –  دوم مارچ ۲۰۱۹هالند

شمشیردرغلاف

رسول پویان

درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد

ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد

ادامه نوشته…

۰۷ حوت
۲دیدگاه

بازی با خون

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۶  فبروری ۲۰۱۹هالند 

بازی با خون

محترم رسول پویان

تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند

جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

دیار خورشید

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

دیار خورشید

محترم رسول پویان

هنوز خاک خراسان دیار خورشید است

پر از ستارۀ رخشان و ماه و ناهید است

ادامه نوشته…

۱۵ دلو
۲دیدگاه

قرارداد امریکا با پاکستان

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ دلو ۱۳۹۷  –  چهارم  فبروری ۲۰۱۹هالند

قرارداد امریکا با پاکستان

محترم رسول پویان

جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود

خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود

ادامه نوشته…