۲۴ ساعت

۲۸ میزان
۱ دیدگاه

شاخ استبداد

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۰  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

شاخ استبداد

محترم رسول پویان

شــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـیــدان بشکنید

نـه دیگـر مخفی؛ بلکه رُک و عـریان بشکنید

ادامه نوشته…

۱۶ میزان
۱ دیدگاه

جنگ نفرین شده

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۶ میزان ۱۳۹۶ –  هشتم  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

جنگ نفرین شده

محترم رسول پویان

ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل

ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل

ادامه نوشته…

۱۱ میزان
۱ دیدگاه

شوق نگاه

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ –  سوم اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

شوق نگاه

محترم رسول پویان

هـنـوز شـوق نگاهـی نـرفـتـه از یادم

بناز گـوشـۀ چشـمی دوباره کـن شادم

ادامه نوشته…

۰۶ میزان
۱ دیدگاه

ورطۀ فقر و فساد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۶ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۸  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

ورطۀ فقر و فساد

محترم رسول پویان

وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد

روان مــردم میهــن عــذاب می گردد

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

چراغ عشق و مستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

چراغ عشق و مستی

رسول پویان

غزل می جوشد از سوز درونم

اگـرچـه غـرقه در دریای خونم

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۱ دیدگاه

دلِ پرشرارعشق

تاریخ  نشر سه شنبه هشتم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۸  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دلِ پرشرارعشق

رسول پویان

آهـــو ز آدمـی نــرمــد در دیـار عشق

تیر و کمان به دست ندارد سوار عشق

ادامه نوشته…

۳۰ حوت
۱ دیدگاه

نوبهاری نیست

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۰ حوت   ۱۳۹۵ –  ۲۰  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

نوبهاری نیست

رسول پویان

چمـن خشکـیده باغ از بر فتاده نوبهـاری نیست

پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست

ادامه نوشته…

۲۶ حوت
۱ دیدگاه

مستان حقیقت

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۶  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

مستان حقیقت

محترم رسول پویان

عشق را با وحشت وخشم وخشونت کار نیست

مهـر و شـفـقـت هم‏طراز کـیـنـه و آزار نیست

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۱ دیدگاه

عشقبازی دل

تاریخ  نشر شنبه ۲۱ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۱  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

عشقبازی دل

محترم رسول پویان

عشق بازی‏های دل آتش به جانم می زند

گه گاهـی آشــکار و گـه نهــانــم می زند

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۱ دیدگاه

آتش وحشت

تاریخ  نشر چمعه ۲۰ حوت   ۱۳۹۵ –  دهم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

آتش وحشت

رسول پویان

خـون خلـق از خنجر افـراط فـوران می زند

گرگهای گُشنه خون و گوشـت انسان می زند

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۱ دیدگاه

دیدۀ بینا

تاریخ  نشر پنجشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دیدۀ بینا

رسول پویان

شــوق شــراب و الـفـت میـنا گرفته ام

از چشم شوخ و صورت زیبا گرفته ام

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۱ دیدگاه

ترانه ساز

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

 ترانه ساز

محترم رسول پویان

قـول و غـزل و تـرانـه سازم

تـار دل خــویـش مـی نـوازم

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۱ دیدگاه

مرگ غریبان

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مرگ غریبان

محترم رسول پویان

نرخ انسان دروطن ارزان تر ازشلغم شده

روزگار انـقـــــراض هـســتــی و آدم شده

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۱ دیدگاه

شیشۀ بشکسته

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۹  دلو  ۱۳۹۵ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شیشۀ بشکسته

محترم رسول پویان

عـزای شـیشۀ بشکـسـته هر محل دارد

توگویی طفل زمان سنگ در بغل دارد

ادامه نوشته…

۰۲ دلو
۱ دیدگاه

فساد و افراط

تاریخ  نشر شنبه  دوم   دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۱ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

 

فساد و افراط

محترم رسول پویان

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر

سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر

ادامه نوشته…

۲۶ جدی
۱ دیدگاه

عشق وتمدن

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۵ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

عشق وتمدن

محترم رسول پویان

تا سرود دلکش سیحون وجیحون ساز شد

چـشـم اسـکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۱ دیدگاه

دنیای نمایش

تاریخ  نشر جمعه ۲۴ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۳ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دنیای نمایش

محترم رسول پویان

ز تزویـر سـیاسـت عشـق بیزار است می دانم

به خـارسـتان وحشـت گل افگار است می دانم

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۱ دیدگاه

افغانستان دربستر پرتلاطم منطقوی وبین المللی

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۵ –  پنجم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

افغانستان دربستر  پرتلاطم منطقوی وبین المللی

محترم رسول پویان

نظم و ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان در بستر مواج تاریخ هماره در تغییر و تحول بوده است. در جریان چرخش های بزرگ تاریخی و تحولات مهم و تأثیرگذار، استراتیژی و تاکتیک های قدرتهای کلان تعدیل و تعویض شده است.

ادامه نوشته…

۱۱ جدی
۱ دیدگاه

پیام سال نو؛جنگ وخون

تاریخ  نشر شنبه  ۱۱ جدی  ۱۳۹۵ –  ۳۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

پیام سال نو؛جنگ وخون

رسول پویان

پیام سـال نو خـون و خـروج و جنگ و ادبار است

دفـاع از خـائـن و افـراطـی و جـانی و غـدّار است

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
۱ دیدگاه

پستۀ بی مغز

تاریخ  نشر سه شنبه هفتم   جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۷   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

پستۀ بی مغز

رسول پویان

آدم بی مـایـه تا لـب بـر سـخن وا می کند

پسـتۀ بی مغز عمق خویش رسـوا می کند

ادامه نوشته…

۰۳ جدی
۱ دیدگاه

آزادی مسموم

تاریخ  نشر جمعه سوم  جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۳   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

آزادی مسموم

محترم رسول پویان

ز چـشمی گـر بـیفـتـادم بگـیـرم کـنج دامانی

به گلشن گـر نشد مسکن، بسـازم در بیابانی

ادامه نوشته…

۲۶ قوس
۱ دیدگاه

الماس بخت

تاریخ  نشر  جمعه  ۲۶   قوس  ۱۳۹۵ –  ۱۶   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

الماس بخت

رسول پویان

گر مرغ بخت از سـر بام تو پر کشد

جغـد بلا ز گـوشـۀ ویـرانـه سـر کشد

ادامه نوشته…

۲۱ قوس
۱ دیدگاه

خمستان عشق

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۱   قوس  ۱۳۹۵ – ۱۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

خمستان عشق

رسول پویان

عشق اگر در دل بمیرد تن به سان گلخن است

زندگی با عشـق و مستی جلوه زار گلشن است

ادامه نوشته…

۰۸ قوس
۱ دیدگاه

نام نیکو

تاریخ  نشر دوشنبه هشتم   قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۸  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

نام نیکو

رسول پویان

هرکه بشکل و صورتی درعرصه پا گذاشت

خـرم کسـی که نـام و نشـانی بـه جـا گذاشت

ادامه نوشته…

۰۷ قوس
۱ دیدگاه

ساز عشق

تاریخ  نشر یکشنبه هفتم  قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۷  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

ساز عشق

محترم رسول پویان

بی شوق عشق ومستی یک لحظه سال گردد

با یار خـوب و همـدل عمـری به حـال گردد

ادامه نوشته…