۲۴ ساعت

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

چراغ عشق و مستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

چراغ عشق و مستی

رسول پویان

غزل می جوشد از سوز درونم

اگـرچـه غـرقه در دریای خونم

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۱ دیدگاه

دلِ پرشرارعشق

تاریخ  نشر سه شنبه هشتم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۸  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دلِ پرشرارعشق

رسول پویان

آهـــو ز آدمـی نــرمــد در دیـار عشق

تیر و کمان به دست ندارد سوار عشق

ادامه نوشته…

۳۰ حوت
۱ دیدگاه

نوبهاری نیست

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۰ حوت   ۱۳۹۵ –  ۲۰  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

نوبهاری نیست

رسول پویان

چمـن خشکـیده باغ از بر فتاده نوبهـاری نیست

پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست

ادامه نوشته…

۲۶ حوت
۱ دیدگاه

مستان حقیقت

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۶  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

مستان حقیقت

محترم رسول پویان

عشق را با وحشت وخشم وخشونت کار نیست

مهـر و شـفـقـت هم‏طراز کـیـنـه و آزار نیست

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۱ دیدگاه

عشقبازی دل

تاریخ  نشر شنبه ۲۱ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۱  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

عشقبازی دل

محترم رسول پویان

عشق بازی‏های دل آتش به جانم می زند

گه گاهـی آشــکار و گـه نهــانــم می زند

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۱ دیدگاه

آتش وحشت

تاریخ  نشر چمعه ۲۰ حوت   ۱۳۹۵ –  دهم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

آتش وحشت

رسول پویان

خـون خلـق از خنجر افـراط فـوران می زند

گرگهای گُشنه خون و گوشـت انسان می زند

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۱ دیدگاه

دیدۀ بینا

تاریخ  نشر پنجشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دیدۀ بینا

رسول پویان

شــوق شــراب و الـفـت میـنا گرفته ام

از چشم شوخ و صورت زیبا گرفته ام

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۱ دیدگاه

ترانه ساز

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

 ترانه ساز

محترم رسول پویان

قـول و غـزل و تـرانـه سازم

تـار دل خــویـش مـی نـوازم

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۱ دیدگاه

مرگ غریبان

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مرگ غریبان

محترم رسول پویان

نرخ انسان دروطن ارزان تر ازشلغم شده

روزگار انـقـــــراض هـســتــی و آدم شده

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۱ دیدگاه

شیشۀ بشکسته

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۹  دلو  ۱۳۹۵ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شیشۀ بشکسته

محترم رسول پویان

عـزای شـیشۀ بشکـسـته هر محل دارد

توگویی طفل زمان سنگ در بغل دارد

ادامه نوشته…

۰۲ دلو
۱ دیدگاه

فساد و افراط

تاریخ  نشر شنبه  دوم   دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۱ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

 

فساد و افراط

محترم رسول پویان

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر

سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر

ادامه نوشته…

۲۶ جدی
۱ دیدگاه

عشق وتمدن

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۵ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

عشق وتمدن

محترم رسول پویان

تا سرود دلکش سیحون وجیحون ساز شد

چـشـم اسـکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۱ دیدگاه

دنیای نمایش

تاریخ  نشر جمعه ۲۴ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۳ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دنیای نمایش

محترم رسول پویان

ز تزویـر سـیاسـت عشـق بیزار است می دانم

به خـارسـتان وحشـت گل افگار است می دانم

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۱ دیدگاه

افغانستان دربستر پرتلاطم منطقوی وبین المللی

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۵ –  پنجم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

افغانستان دربستر  پرتلاطم منطقوی وبین المللی

محترم رسول پویان

نظم و ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان در بستر مواج تاریخ هماره در تغییر و تحول بوده است. در جریان چرخش های بزرگ تاریخی و تحولات مهم و تأثیرگذار، استراتیژی و تاکتیک های قدرتهای کلان تعدیل و تعویض شده است.

ادامه نوشته…

۱۱ جدی
۱ دیدگاه

پیام سال نو؛جنگ وخون

تاریخ  نشر شنبه  ۱۱ جدی  ۱۳۹۵ –  ۳۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

پیام سال نو؛جنگ وخون

رسول پویان

پیام سـال نو خـون و خـروج و جنگ و ادبار است

دفـاع از خـائـن و افـراطـی و جـانی و غـدّار است

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
۱ دیدگاه

پستۀ بی مغز

تاریخ  نشر سه شنبه هفتم   جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۷   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

پستۀ بی مغز

رسول پویان

آدم بی مـایـه تا لـب بـر سـخن وا می کند

پسـتۀ بی مغز عمق خویش رسـوا می کند

ادامه نوشته…

۰۳ جدی
۱ دیدگاه

آزادی مسموم

تاریخ  نشر جمعه سوم  جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۳   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

آزادی مسموم

محترم رسول پویان

ز چـشمی گـر بـیفـتـادم بگـیـرم کـنج دامانی

به گلشن گـر نشد مسکن، بسـازم در بیابانی

ادامه نوشته…

۲۶ قوس
۱ دیدگاه

الماس بخت

تاریخ  نشر  جمعه  ۲۶   قوس  ۱۳۹۵ –  ۱۶   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

الماس بخت

رسول پویان

گر مرغ بخت از سـر بام تو پر کشد

جغـد بلا ز گـوشـۀ ویـرانـه سـر کشد

ادامه نوشته…

۲۱ قوس
۱ دیدگاه

خمستان عشق

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۱   قوس  ۱۳۹۵ – ۱۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

خمستان عشق

رسول پویان

عشق اگر در دل بمیرد تن به سان گلخن است

زندگی با عشـق و مستی جلوه زار گلشن است

ادامه نوشته…

۰۸ قوس
۱ دیدگاه

نام نیکو

تاریخ  نشر دوشنبه هشتم   قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۸  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

نام نیکو

رسول پویان

هرکه بشکل و صورتی درعرصه پا گذاشت

خـرم کسـی که نـام و نشـانی بـه جـا گذاشت

ادامه نوشته…

۰۷ قوس
۱ دیدگاه

ساز عشق

تاریخ  نشر یکشنبه هفتم  قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۷  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

ساز عشق

محترم رسول پویان

بی شوق عشق ومستی یک لحظه سال گردد

با یار خـوب و همـدل عمـری به حـال گردد

ادامه نوشته…

۲۲ عقرب
۱ دیدگاه

دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی

تاریخ  نشر  شنبه  ۲۲ عقرب   ۱۳۹۵ – ۱۲  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا

(افغانستان، شرق میانه و …)

محترم رسول پویان

انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۱۶ امریکا بیش از همه شکست پالیسی تهاجمی به آسیا و تیوری توطئه دستگاه فرسودۀ حاکم این کشو را برملا کرده است. نشانه های بارز این شکست در شرق‏میانه، جنوب آسیا، آسیای میانه و شرق دور سالهاست که در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی نمایان شده است؛ اما دستگاه مکار و پوسیدۀ امریکا با استفاده از تیوری توطئه آن را همواره مخشوش کرده و در چشم مردم امریکا و جهان خاک زده است.

ادامه نوشته…

۱۴ عقرب
۱ دیدگاه

افراط و جنگ

تاریخ  نشر جمعه ۱۴  عقرب   ۱۳۹۵ – چهارم  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

افراط و جنگ

رسول پویان

کشور به زیر سلطۀ چور و فساد رفت

در گــور جهــل طالـبی و انجمـاد رفت

ادامه نوشته…

۰۷ عقرب
۱ دیدگاه

گلان سرخ پرپر

تاریخ  نشر جمعه هفتم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۸  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

گلان سرخ پرپر

محترم رسول پویان

وطن در چنگ مـا فیای قـدرت زار می‏نالد

مـیــان آتــش و خــون بـا دل افگار می‏نالد

ادامه نوشته…

۰۴ عقرب
۱ دیدگاه

رود خانۀ حیات

تاریخ  نشر  سه شنبه چهارم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۵  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

رود خانۀ حیات

محترم رسول پویان

عقل و خرد ستاره وخورشید زندگی است

چـشـم و چــراغ آمـدیـت دیـد زندگی است

ادامه نوشته…