۲۴ ساعت

06 آگوست
۲دیدگاه

چشم عشق

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ اسد ۱۴۰۱–  ششم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

خبر دهـیـد بـه جانان که یار می آید

بـه شــوق دیــدن روی نگار می آید

ادامه نوشته…

31 جولای
۲دیدگاه

موج نگاه

تاریخ نشر یکشنبه نهم  اسد ۱۴۰۱–  ۳۱ جولای ۲۰۲۲ هالند

نگاه چشم سیاهی که سر به سر ناز است

میان گلشن مـژگان مسـت و غـمّـاز است

ادامه نوشته…

28 جولای
۲دیدگاه

پسند دل

تاریخ نشر پنجشنبه ششم  اسد ۱۴۰۱–  ۲۸ جولای ۲۰۲۲ هالند

پـر پـیغـام دل را کـرده ام آهـنگ پـروازی

که گیرد بوسۀ عشق و مرادی از لب نازی

ادامه نوشته…

22 جولای
۲دیدگاه

سکوت جهان

تاریخ نشر جمعه  ۳۱ سرطان ۱۴۰۱–  ۲۲ جولای ۲۰۲۲ هالند

 

طالب می کشد و جهان می کنده نگاه

بر مـردمـان غمزده و زار و بی نـوا

ادامه نوشته…

17 جولای
۲دیدگاه

پنجرۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ سرطان ۱۴۰۱–  ۱۷ جولای ۲۰۲۲ هالند

بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید

بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید

ادامه نوشته…

09 جولای
۲دیدگاه

عید قربانی

تاریخ نشر شنبه ۱۸ سرطان ۱۴۰۱–  نهم  جولای ۲۰۲۲ هالند

عید قربان است؛ لیکن خلق قربانی شدست

در مـیـــان دوزخ طالـب بـریـانی شدسـت

ادامه نوشته…

07 جولای
۳دیدگاه

دُردانۀ آتش

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۶ سرطان ۱۴۰۱–  هفتم  جولای ۲۰۲۲ هالند

پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم

در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم

ادامه نوشته…

01 جولای
۲دیدگاه

جرگۀ سربریدن

تاریخ نشر جمعه دهم  سرطان ۱۴۰۱– اول جولای  ۲۰۲۲ هالند

جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است

چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست

ادامه نوشته…

24 ژوئن
۲دیدگاه

استبداد قومی طالب

تاریخ نشر جمعه سوم  سرطان ۱۴۰۱– ۲۴ جون  ۲۰۲۲ هالند

 

بــرو طـالـب مــده آزار ما را

مکن ازقوم و دین بیزار ما را

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۲دیدگاه

جهان پرآشوب

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۵ جوزا ۱۴۰۱– ۱۵ جون  ۲۰۲۲ هالند

جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است

چوجنگلی که درآن زور،نظم وقانون است

ادامه نوشته…

09 ژوئن
۲دیدگاه

بزم میمون

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۹ جوزا ۱۴۰۱– نهم  جون  ۲۰۲۲ هالند

نـوای بـلـبـل صـراحی مـل بـه بـاغ پـرگل چرا ننوشی

رباب ودوتار به تنبک وتار به محفل یار چرا خموشی

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۲دیدگاه

جرگه بازی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ جوزا ۱۴۰۱– پنجم  جون  ۲۰۲۲ هالند

تو را طالـب ز نامـت می شناسم

ز فـحــوای کلامــت می شـناسـم

ادامه نوشته…

28 می
۲دیدگاه

زنجیر شکن

تاریخ نشر شنبه هفتم  جوزا ۱۴۰۱– ۲۸ می ۲۰۲۲ هالند

تـا بـه نـیـروی دل روشـن زنـدان بشکنم

بـنـد و زنجـیـر گـرانِ پـای اذهـان بشکنم

ادامه نوشته…

24 می
۲دیدگاه

گوهر انسان

تاریخ نشر سه شنبه سوم جوزا ۱۴۰۱– ۲۴ می ۲۰۲۲ هالند

گـوهـر آزاد انسـان را نمایـش می دهم

اخـتـیـار ذات آلی را گـزارش می دهـم

ادامه نوشته…

12 می
۲دیدگاه

قاتلان زن ستیز

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ ثور ۱۴۰۱ –  ۱۲  می ۲۰۲۲ هالند

صلح ننگین قطر بیداد کرد

قتل عـام خلق را بنیاد کرد

ادامه نوشته…

09 می
۳دیدگاه

زندان چادری

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ ثور ۱۴۰۱ –  نهم  می ۲۰۲۲ هالند

زندان چادری مگو طالب حجاب زن

خورشید کی نهان بشود در نقاب زن

ادامه نوشته…

01 می
۲دیدگاه

عید سوگواران

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ ثور ۱۴۰۱ – اول می   ۲۰۲۲ هالند

چهرۀ عید وطـن با خون انسان رنگ شد

بـر ســر دار سـتـم انـســانـیـت آونگ شد

ادامه نوشته…

30 آوریل
۲دیدگاه

نغمۀ فردا

تاریخ نشر شنبه دهم  ثور ۱۴۰۱ – ۳۰ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

نوبهار آمد و نوروز دل افروز گذشت

جشن تاریخی و فرهنگی پیروزگذشت

ادامه نوشته…

20 آوریل
۲دیدگاه

بازیهای انتحاری

تاریخ نشر چهار شنبه ۳۱ حمل  ۱۴۰۱ – ۲۰ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

بازی‏هـای انتحاری باز افـزون می شود

چـون پـلان ب امـریکا بـیـرون می شود

ادامه نوشته…

16 آوریل
۲دیدگاه

راه نجات

تاریخ نشر شنبه  ۲۷ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۶ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

طالـب رحـم و لطـف و مـدارا نمی کند

جزکُشت وخون ووحشت وبلوا نمی کند

ادامه نوشته…

04 آوریل
۲دیدگاه

احساس پاک

تاریخ نشر دو شنبه ۱۵ حمل  ۱۴۰۱ –  چهارم  اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

از چشم دل بـه سیرت جانـانـه بنگرم

با مهـر عـاشـقانـه و دوسـتـانـه بنگرم

ادامه نوشته…

24 مارس
۲دیدگاه

جنگ طالب با فرهنگ

تاریخ نشرپنجشنبه چهارم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۴ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

چرا طالب به نوروز جنگ دارد

به جشن شاد نیکروز جنگ دارد

ادامه نوشته…

18 مارس
۲دیدگاه

سوغات بهار

تاریخ نشر جمعه  ۲۷ حوت ۱۴۰۰ –  ۱۸ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

زهـی که نـوروز پـرافـتـخـار می آید

عـروس نـاز طـبـیـعت، بهـار می آید

ادامه نوشته…

14 مارس
۲دیدگاه

قلزم خونین

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ حوت ۱۴۰۰ –  ۱۳ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

طالب نمـاد تیرۀ شـب هـای کـشور است

تاریک دلی که دشمن خورشید باوراست

ادامه نوشته…

10 مارس
۲دیدگاه

اژدهای سرمایه

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۹ حوت ۱۴۰۰ –  دهم   مارچ  ۲۰۲۲ هالند

بگشای دیدگان که جهان جای دیگر است

درشرق وغرب منزل ومأوای دیگراست

ادامه نوشته…