۲۴ ساعت

25 نوامبر
۲دیدگاه

جنگ؛ چرا؟

تاریخ نشر  چهار شنبه  پنجم  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۵  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

جنگ؛ چرا؟

رسول پویان

پـرورده ام بـه دامـن دل کـودک خـیـال

رویای شوق بیت و غزل را دهد کمال

ادامه نوشته…

16 نوامبر
۳دیدگاه

واژگان سره

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۶ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

واژگان سره

رسول پویان

واژگان سـوچّـه و نغـز دری

ریشـه دارد در زبـان مادری

ادامه نوشته…

13 نوامبر
۲دیدگاه

خاطرات مردم کابل

تاریخ نشر  جمعه  ۲۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

خاطرات مردم کابل

رسول پویان

سینمای پارک شـهر نو نمـاد زنده بود

خـاطـرات مـردم کابـل ازان تابنده بود

ادامه نوشته…

09 نوامبر
۳دیدگاه

قعر دوزخ

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۹ عقرب  ۱۳۹۹ –  نهم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

قعر دوزخ

رسول پویان

میهــن بــه قـعــر دوزخ آتـش فتاده است

در چنگ دزد و جانی سرکش فتاده است

ادامه نوشته…

03 نوامبر
۲دیدگاه

یورش به دانشگاه

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  سوم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

یورش به دانشگاه

رسول پویان

شب پرسـتان حمله بر انـوار دانش کرده اند

جنگ با اهـل کتاب و خیل خوانش کرده اند

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

حق آزاد زیستن

تاریخ نشر  دوشنبه  پنجم   عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۶  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

حق آزاد زیستن

رسول پویان

طالـبان در مـرگ مـردم شادمانی می کنند

روز جشن نوبهاران نوحه خوانی می کنند

ادامه نوشته…

21 اکتبر
۲دیدگاه

راه آزادی

تاریخ نشر  چهارشنبه   ۳۰ میزان ۱۳۹۹ – ۲۱  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

راه آزادی

رسول پویان

دلــم شـوق نــوای یـار دارد

هـوای تـنبک و دوتـار دارد

ادامه نوشته…

12 اکتبر
۲دیدگاه

صلح و آزادی

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۱ میزان ۱۳۹۹ – ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

صلح و آزادی

رسول پویان

دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست

میهن ما بیش ازیـن بـازیـچـۀ ســفّـاک نیست

ادامه نوشته…

07 اکتبر
۲دیدگاه

شقایق محبت

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۶ میزان  ۱۳۹۹ –  هفتم  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

شقایق محبت

رسول پویان

تا در سر دل هوای عشق است

بن مایـۀ جـان بقای عشق است

ادامه نوشته…

30 سپتامبر
۲دیدگاه

روشنگری

تاریخ نشر چهارشنبه  نهم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

روشنگری

رسول پویان

ازسیه چالی برون موجود سنگین می شود

مشتری و زهره وخورشید زرّین می شود

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سایت ۲۴ ساعت هماره چراغ تابناک …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

سایت ۲۴ ساعت با تلاش های دوست محترم مهدی بشیر هماره چراغ تابناک روشنگری را برافراشته نگهداشته است.
21 سپتامبر
۲دیدگاه

نوای تاریخ

تاریخ نشردوشنبه ۳۱ سنبله  ۱۳۹۹ – ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

نوای تاریخ

رسول پویان

ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم

تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم

ادامه نوشته…

18 سپتامبر
۲دیدگاه

کتاب یادگاری

تاریخ نشر  جمعه  ۲۸ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

کتاب یادگاری

رسول پویان

گرفـتـارم کـنـد در حلـقـۀ زلـفی گل اندامی

به تیرم می زنـد هـر دم نگاه چـشم بادامی

ادامه نوشته…

12 سپتامبر
۲دیدگاه

صلح قطر

تاریخ نشر شنبه ۲۲ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

صلح قطر

رسول پویان

گند بـن در رودۀ صلـح قـطـر افتاده است

بـار دیگـر میهـن ما در خطـر افتاده است

ادامه نوشته…

10 سپتامبر
۲دیدگاه

سرود چشم مست

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۲۰ سنبله  ۱۳۹۹ –  دهم  سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

سرود چشم مست

رسول پویان

سرود چشم مستی تا به رقص آرد دل ما را

به نوشم ازنگاهی قطره قطره شور مینا را

ادامه نوشته…

02 سپتامبر
۲دیدگاه

ساز هستی

تاریخ نشر  چهار شنبه  ۱۲  سنبله  ۱۳۹۹ –  دوم  سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

ساز هستی

رسول پویان

زبـان بـا واژگان و سـنبل و پیمـان می رقصد

دل مـسـت معـانـی بـر لـب خـنـدان می رقصد

ادامه نوشته…

28 آگوست
۲دیدگاه

حملۀ سیلاب

تاریخ نشر  جمعه  هفتم  سنبله  ۱۳۹۹ –  ۲۸  آگست  ۲۰۲۰ هالند

حملۀ سیلاب

رسول پویان

بس بی خـبــر حـمـلۀ سـیـلاب می کشد

با مـوج تـند و پیچـش گـرداب می کشد

ادامه نوشته…

20 آگوست
۲دیدگاه

ذبح حقوق مردم

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۰  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۰  آگست  ۲۰۲۰ هالند

ذبح حقوق مردم

رسول پویان

با نام صلح غارت و کـشتـار می کنید

تا کی به جنگ بیهوده اصرارمی کنید

ادامه نوشته…

16 آگوست
۲دیدگاه

رویای عشق

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶  اسد  ۱۳۹۹ –  ۱۶ آگست  ۲۰۲۰ هالند

رویای عشق

رسول پویان

دیـدار یـار و چـشـم خـمـار آرزو کنم

ابراز عشق ومهر ووفا رو به روکنم

ادامه نوشته…

10 آگوست
۲دیدگاه

گرز رستم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۰  اسد  ۱۳۹۹ –  دهم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

گرز رستم

رسول پویان

گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد

دیو اگر تاریخ این کشور خورد

ادامه نوشته…

06 آگوست
۲دیدگاه

گوهر انسانیت

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۶  اسد  ۱۳۹۹ –  ششم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

گوهر انسانیت

رسول پویان

طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است

این صلح نیسـت؛ بلکه تجاوزدیگر است

ادامه نوشته…

04 آگوست
۳دیدگاه

مستیِ عشق دل

تاریخ نشر سه شنبه   ۱۴  اسد  ۱۳۹۹ –  چهارم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

مستیِ عشق دل

رسول پویان

دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد

جز مهر ومحبت و وفـا نتوان کرد

ادامه نوشته…

30 جولای
۲دیدگاه

عید مردم

تاریخ نشر  پنجشنبه  نهم   اسد  ۱۳۹۹ –  ۳۰  جولای  ۲۰۲۰ هالند

عید مردم

رسول پویان

عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند

طالب و داعـش لیکـن ذبح انسان می کند

ادامه نوشته…

26 جولای
۲دیدگاه

آواز دل

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۶  جولای  ۲۰۲۰ هالند

آواز دل

رسول پویان

دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند

در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند

ادامه نوشته…

20 جولای
۲دیدگاه

جلوگاه رنگ

تاریخ نشر  دوشنبه   ۳۰  سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۰  جولای  ۲۰۲۰ هالند

جلوگاه رنگ

رسول پویان

خـون غـروب دامـن دریا گرفته است

گـویـی که آب لالۀ حمـرا گرفته است

ادامه نوشته…