۲۴ ساعت

17 می
۱ دیدگاه

تنهایی تو

تنهایی تو

دوکتور نور احمد خالدی

سدنی ۲ اکتوبر ۲۰۰۹

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ ثور ۱۳۹۱ – ۱۷ می ۲۰۱۲

روز و شب سر کنم آهسته به تنهایی تو

شهر به شهر گشته بدنبال شناسایی تو

هر طرف مینگرم یاد تو آید به خیال

همه جا نقش و نشانیست ز آشنایی تو

ادامه نوشته…

25 آوریل
بدون دیدگاه

ترک محبت

ترک محبت

دوکتور نور احمد خالدی

سدنی، ۳ سپتمبر۲۰۰۹

تاریخ نشر  جهارشنبه  ششم ثور ۱۳۹۱ – ۲۵ اپریل  ۲۰۱۲

سر و سودایی نبود دل را تمنایی نبود

گل و گلشن همه جا شوق تماشایی نبود

نه مرا شوق وصالی نه خیالات خوشی

خنده بر لب همه جا فکر پریشانی نبود

ادامه نوشته…

02 مارس
بدون دیدگاه

نگاه خاموش

نگاه خاموش

دوکتور نور احمد خالدی

سدنی هفتم جون ۲۰۰۹

تاریخ نشر  جمعه دوازدهم حوت ۱۳۹۰ –  دوم  مارچ ۲۰۱۲

خاموش نگاههای تو صد راز نهان گفت

پوشیده و دزدیده سخن با چه زبان گفت

از عشق سخن گفت و هوس شعله بجان زد

با دیده سخن گفت، غزل ناب و روان گفت

ادامه نوشته…

30 ژانویه
بدون دیدگاه

هنگامه

هنگامه

دوکتور نور احمد خالدی

سدنی ۲۴ اپریل ۲۰۰۹

تاریخ نشر دو شنبه  دهم دلو۱۳۹۰ –  ۳۰ جنوری ۲۰۱۲

هنگامه ئی چیست برپا گر جرعهَ نوشیدم

راهی که نه بستم من چیزی که نه دزدیدم

داشتم گذری یاران از کوچهُ بتخانه

بت گفت مرا کافر چون بت نپرستیدم

ادامه نوشته…

29 دسامبر
بدون دیدگاه

چکار کنم

دوکتور نور احمد خالدی

نومییا، نیوکلیدونیا، اپریل ۱۹۹۵

چکار کنم

تاریخ نشر پنجشنبه  هشتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱

شبها گر از فراق ننالم چه کار کنم

خون دل از دو دیده نبارم چه کار کنم

گویند که تاریکی نباشد پسند تو

دل را چراغ راه نسازم جه کار کنم

ادامه نوشته…

09 دسامبر
۱ دیدگاه

لب خاموش

دوکتور نوراحمد خالدی

در پرواز به فیجی، هفتم اکتوبر ۱۹۹۵

لب خاموش

تاریخ نشرجمعه ۱۸ قوس ۱۳۹۰ نهم دسامبر ۲۰۱۱

لب خاموش من اظهار تمنا نکند

بعد از این گوش به فرمان دل ما نکند

پا گذاشتی تو یکروز به دنیای دلم

دل کودک صفتم دامنت رها نکند

ادامه نوشته…

26 نوامبر
بدون دیدگاه

عنایت

دوکتور نوراحمد خالدی

اول اپریل سال ۲۰۰۰ در پرواز به شهر داروین در شمال آسترالیا

عنایت

تاریخ نشر شنبه پنجم قوس ۱۳۹۰ –  ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱

تو عنایتی بما کن ز نشان مهربانی

به شرار دل نه افزاَ زکمال دلربائی

به چمن دگر نباشد گل آرزوی رنگین

که بهار دل خزان شد ز جفی بیوفائی

ادامه نوشته…

17 نوامبر
بدون دیدگاه

مِئ کجا مستی کجا

دوکتور نوراحمد خالدی

سدنی، آسترالیا

مِئ کجا مستی کجا

تاریخ نشر پنجشنبه – ۲۶ عقرب ۱۳۹۰ –  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

مِئ کجا مستی کجا

چیره شد غمها مرا

ابر تیره خیمه زد

امروز هم فردا مرا

یک دو سه جامی بده

تیره شد دنیا مرا

ادامه نوشته…

10 نوامبر
بدون دیدگاه

زند گی

دوکتور نوراحمد خالدی

۹ اپریل ۱۹۹۵

نومییا، جزیرهٔ نیو کلیدونیا، در پسفیک،

جمعه ۲۰ عقرب ۱۳۹۰ – یازدهم نوامبر ۲۰۱۱ لندن

زند گی

زندگی نیست بجز بار غم سینه ما

جرس قافله ی گرد رهی در ره ما

همه اش دربدری کرده یی تو قسمت من

چونکه بودی ز اول دشمن پر کینه ما

ادامه نوشته…

23 اکتبر
بدون دیدگاه

سفر

دوکتور نوراحمد خالدی

۱۳ اکتوبر ۲۰۰۷

سد نی – آسترالیا

سفر

به تنهائی سفر هرجا نمودم

جدال زند گی نننها نمودم

ز دشت و کوه و هر سیلاب هستی

به سختی  راه خود پیدا نمودم

نبودم طا لعی گرروز روشن

ادامه نوشته…

18 اکتبر
بدون دیدگاه

راز هستی

دوکتور نوراحمد خالدی

۲۵ جنوری ۲۰۰۷

سد نی – آسترالیا

راز  هستی

زدوری غم بدل دارم

ز حسرت آه به لبهایم

به خون دل  جگر دارم

ز اشک خشکیده چشما نم

ادامه نوشته…