۲۴ ساعت

25 اکتبر
۳دیدگاه

آخرین سوار

تاریخ  نشر چهار شنبه سوم عقرب  ۱۳۹۶ –  ۲۵  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

سرودۀ بسیار عالی از روان شاد استاد خلیل الله  خلیلی خداوند بیامرزدش:
این سروده را بعد از مدتی از یک منبع انترنتی یافتم زمانی بود که آنرا از بریاد داشتم ، به هر حال شما دوستان اگر متن کامل و دقیق این شهکار ادبی را دارید برایم بنویسید.

(همایون عالمی).

آخرین سوار

سرودۀ از : روان شاد استاد خلیل الله  خلیلی

انتخاب از : محترم همایون عالمی

ابر آشفتهء ازغند سیاه

گشت از قلهء شمشاد بلند

ادامه نوشته…