۲۴ ساعت

29 جولای
بدون دیدگاه

خشونت

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ جولای ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه "فروغ "

حسن شاه “فروغ “

خشونت

حسن شاه ” فروغ “

۲۴ / ۶ / ۲۰۱۳

لندن

***

تابکی درحقِ زن،ظلم وستم افزون شود؟

تابچند مادرزِگریه،دیده ها پُرخون شود؟

تابکی گوش و زبانِ  مادرِ را می بُرند؟

تابچند دستش بُرند،کزآستین بیرون شود؟

تابکی انسان فروشی درنهادِ مردم است؟

تابچند ازپولِ دخترهایِ خود قارون شود؟

تابکی اجبار ریزد،اشکِ هرخواهر مرا؟

تا بچند این اشکهایِ ریخته جیحون شود؟

تابکی از ظلمِ ظالم،دختران دارد فرار؟

تابچند راهی دشت وکوه یاهامون شود؟

تابکی دارد دوام آن جام هایِ پُر زِخون؟

تابچندازبختِ بَد،این جامها واژون شود؟

تابکی درحقِ زن،هرجاخشونت میشود؟

تابچندی ازخشونت،دردها افزون شود؟

تابکی ریزند هرجا ،آبرویِ خواهران؟

تابچند بی آبرویی اندرین گردون شود؟

تابکی هردخترِ سنگسار گردد نزدِعام؟

تابچند زانی بَریِ ازجُرمِ نامیمون شود؟

تابکی هردختری برزورشوهرمیدهند؟

تابچند این زورگویان،مانع قانون شود؟

تابکی این آفتاب در ابر میدارند نهان؟

تا بچند زنها فروغ کُلبهٔ محزون شود؟

باتقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما