۲۴ ساعت

21 ژوئن
بدون دیدگاه

معانی ِ عشق

تاریخ نشر جمعه ۲۱ جون ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

معانی ِ عشق

سید همایون شاه (عالمی)

۱۴ – جون ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

شب فــــــراق سرشکم بسی ستاره کند

ز دیده خون جگــــر آید و فـــواره کند

نفیر من که صفــیرست بر ترانۀ عشق

ز بزم ســـوز ِ دلــــم کیست؟ تا کـــناره کند

زمین به لـــــــــرزه درآید ز شوق شور نوا

فـــلک ز سازِ دلم رقـــص آشکـــــــاره کند

مــــــرا که معنی و عنوان ِ شعر عشق بوَد

قلــم برقـــص بجُنبد ، غـــــــزل شماره کند

ز فـــــــــــرط ِ آتش من سوخته خزانۀ  غم

زمهـــــر چــــشم برآید یکی نظــــــاره کند

عروج عشق اگر شد پدیدِ زاهـــــــــد ِ شهر

ببین که رقص به دهل ِ منِ  شرابخواره کند

بیا بنوش که تا بنگری به خویش گـــــــهی

محیط ِ کـــــاسۀ سر را کسی نغـــــــاره کند

اگـــــــر دقــــیق بداند کــــسی معانیِ عشق

ز شعر من به دفــــاتر همه نگــــــــاره کند

ز پا فتاده ای عشقم ز دستِ کـــوتۀ خـویش

الــــهـــــی یار بیاید به خنده  چـــــــاره کند

نوای ِ قلب ِ (همـــایون) صدای ِ نام ِحقست

همـــان سخن که نگفتند بین که آشکاره کند

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما