۲۴ ساعت

14 ژوئن
بدون دیدگاه

چرا شکوه کنیم؟

تاریخ نشر جمعه ۱۴ جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

چرا شکوه کنیم؟

(طنز)

صادق پیکار

***

کوه ما لانۀ آهو و پلنگ است، چرا شکوه کنیم

خانۀ مجلس ماپرازجفنگ است، چرا شکوه کنیم

وطن ما که به ما دامن مادر بوده

وه! چه گرم زآتش جنگ است، چراشکوه کنیم

نیست امید ز شورا و ز کابینۀ آن

چندی آگاه، دگران همه دبنگ است، چرا شکوه کنیم

تو مپندار که روزی به وطن صلح آید

اختیارهمه دردست تفنگ است، چراشکوه کنیم

آب زسرچشمه خراب است، خدایا چه کنیم!

آب ازما، دهنش پیش نهنگ است، چراشکوه کنیم

نظم و قانون وطن در گرو اجنبی اند

باقی کارکه دربند شرنگ است، چرا شکوه کنیم

حرف حق رانتوان گفت به نزد دگران

دوستان جمله دورنگ است، چرا شکوه کنیم

عرض وداد خواهی به نزد دگران نتوان کرد

نزد هرآمرما تیرخدنگ است، چراشکوه کنیم

عهد کن تا که به مسجد نروی تنهایی

درببندند، نه خلاصگیرنه پتنگ است، چراشکوه کنیم

لب ببند شکوه مکن هرچه که شد صبر خدا

 کار خیرنه جای ننگ است، چرا شکوه کنیم

هوش کن هوش!، که آن افسرناتو همگی

” مثل ملنگ است، چرا شکوه کنیم gayجمله “

هرچه گویند که این شعر نیرزد به جوی

پاسخی ده که: “قشنگ است” ، چرا شکوه کنیم

صادق پیکار

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما