۲۴ ساعت

09 ژوئن
۱ دیدگاه

بادِ صرصر،کَی کُشَداین شمع را

تاریخ  نشر  یکشنبه  نهم  جون ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

بادِ صرصر،کَی کُشَداین شمع را

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء ۰۹-۱۰-۲۰۱۳م

شهر کییف – جمهوری اوکرائین

***

حِکمت شمع را،تـــودانی بهرچیست؟

:هرطرف روشن کنــــد،ازبهرِزیست

خــــــودبسوزد بهرِما،داده چه نـــــور

تاشودبینــــــا،همــــــاناچشم کــــــور

گربمالی چشم ، خودنــــــورِدهــــــد

اخگر،ازاعمــــاقِ اوخوش میجهــــد

آن سناءِاست،که روشن کرد جها ن

اینرا ، نِــعمت بــــدان ازلامــکا ن

نـــــــــورچشمان،ازبرای آن بُـــود

تامــــــوافـــــق با دل وباجــان بُـود

قُــــــدرت دیــده،بُودملزومِ عَـــــقل

صورت موجودرا،میـــــداده شَکل

مردم چشمت،مکان نُــــــقطه است

دردرون او،هزاران نُـــــطفه است

مظهـــــروآئینـــــه دارِروحِ توست

گربُودزنگاربراو، مجـروح توست

بس مـــــلازم،بـردرِآن دیــده است

راه یافتن دردرونش،پیچـــیده است

تیرمُــژگان،حارس چشمانِ توست

تیغ ابرو،تجهــیزِسامـــــانِ توست

خواب وبیداری،شب وروزِشماست

آشیـــان درقُـــلّه ها،آنِ هُـــما ست

بحرمــوّاج بوده،خـلق درکشتی اش

ایـــتوملّاح ! بیخبـــربشکستی ا ش

تیزبین وخوش نظرباش ای عزیز!

تاشودتیـزچشم،همان اشکت بریــز!

غـــوطه ورشو! دردرونِ سینه ات

تـازدایـــــدازدرون،آن کیـــــنه ات

سینــــهءبیکیــنه ، باحُبّ و نیــــــا ز

دشمنِ ناشُکری وآن حِـــرص وآ ز

تو!،نگهـــــداردیـــده راازتیــره گی

تانیــــازارد تـــــرا،بیــــــچِـــاره گی

حِفظ کُن تو !چشم را ازنارِنَـــفــــس

کاین وزین باشد بـــدل، اوقا رِنَــفس

فــرق کُن تو!، راه راازقـعــرِچـا ه

گربُـــــودسر،باشـــدت بسیارکُــلاه

چون نمودی دفع زخود،کبروغرور

شا د زی ایــدوستِ من،درآن سرور

شادیی بیمُّـــدعا،خـــودرحمت است

رحمتِ حَــقّ،زادهء آن زحمت است

«لـــــیس للانســــان اِلّا ما سعی »

نیک خـــواهـــم برتومن،آن مابـقی

حرفِ (خشنود) باشدت،نوروضیاء

هرزه گـــــویی ها،بــرام باشد حیاء.

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)
 

یک پاسخ به “بادِ صرصر،کَی کُشَداین شمع را”

  1. عزیزه عنایت گفت:

    درود بر برادر گرامی آقای خشنود !
    تحسین به قریحۀ سرشارو احساس تان که چون گلهای بهار شگفته است . بسیار مقبول بود . موفق با شید

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما