۲۴ ساعت

08 ژوئن
بدون دیدگاه

بهانه ها

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

 بهانه ها

حسن شاه ” فروغ ” 

  ۴ / ۶ / ۲۰۱۳

لندن

 **

چون ماهِ رویِ تو! نبوَد در زمانه ها

ماه ازجمال وحُسنِ تو گیرد نشانه ها

درخون تپیده هردلی، یاد ازتو میکند

بی یادو ذکرِ تو! نه تپد دل به خانه ها

بَرآفتابِ حُسنِ تو هرگز زوال نیست

ازشعله های عشق تو بردل زبانه ها

افتاده گانِ دامِ تو درفکرِ چاره نیست

بسمل شده زدستِ تو،نز بهرِ دانه ها

هرآنکه ذوقِ دلبرِ یکدانه درسراست

از سوز و دردِ خود بسراید ترانه ها

نقشی ترا کشیده به دیوارِ هر غزل

اندر خیالِ خامه ای عُشاق بهانه ها

ما را توانِ وصفِ رُخِ یار کی بوَد

بس کُن فروغ از سُخنِ پُر فسانه ها

باتقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما