۲۴ ساعت

14 می
۱ دیدگاه

پاکی نسل بشر،درعفّت و آن عِزّ ت است

تاریخ  نشر  سه شنبه ۱۴ می ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

 پاکی نسل بشر،درعفّت و آن عِزّ ت است

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء ۱۴ / ۵ / ۲۰۱۳

شهر کییف -اوکرائین 

***

ای خبیث ! آن کار دَیّـــوثی چه کار آیــــد ترا

خود نمــــــــیدانی ؟،که این کارتو میزاید بلا

طرح فحشا کرده ای،انـــدر بساطِ مُملکــــت

نوجـــوانان را بدام انــداخته ای،اینست عــزا

همـــچو وحشی،درمیــــان جنگلِ پر آفــــتی

گُــلرخانرا،ازحــــریم جان ودل کردی جُــد ا

خادم شیطان شُـــدی،ازبهرِآن فِسق وفُــــجور

ترکِ حُــــرمت کرده ای،غافل توازروزِجزا

پاکی نسل بشر،درعِفــــّت وآن عِـــزّت است

ازبلــوغت تابه پیری ،کیف شهوت کرده ای

ای تو !آن پیرزناکار!الحـذ ر!ازآن خـُدا (ج)

درمیان قـوم ا فــغان،رخنـــه ها انداخته ای

نِفـرت وفسق ونفـــاق ، باشـد مـــثالِ آن وبا

میهنم!ای گلشن پاکیزه ام!وای مَـهــد عِــلم !

دشمنا نت ، طرزخــــونریزی نما یند در قفا

درمحیطِ کشورم یارب !،فسا د هرگز مبا د!

هم مبا د !آن طرززیستن ،خا صتاً ازامریکا

زانکه آنجا،اعتبار وحرمت از دسترفته است

هم اساس زنــدگی ، مـدفـــونِ آن فســق وریا

خــــلقِ عالم ، در عـذابّ آن ستمگار لعــــین

نیست رحمی برفقیران،درعوض زور و دغا

ای بشر!کن لحظهء فکربرهمین احوال خویش

هرکجا هستی،تــواز آن افـــــریقـــا یا آسیــــا

این فضای دوروبومت ،گشته مسموم ازسلاح

قتل وخونریزی فراوان ،وهنوز دار است بپـا

حرص جاه وممسکی ،بینم که براوجش رسـید

استطاعــــت  بهرماست،و قـُـد رت آنِ کــبریا

یا الهی ! این چه حالیست در درونِ اجــتماع

قوم وکشوردرچه قید ی،وعجیب است ماجـرا

خون دل خوردم بعالم ،ازغمانت ایوطـــــن !

این چه طوفان خطیر است،کاو ندارد انتـــها

محو گشتم در عبارت،نفی گشتم در جـــواب

از همان صبرالهــیست،گشته ام کانِ حیـــــا

داده جرئت تا بگــــویم،آنچه انــــدوخته دلــم

طول گُفتارم ،رســد از این زمین تا آن سما

کــُنه آن دانـــد،همان غوّاص ابحــــار علوم

نیست گرداند جـها لت،گر رسد حُکم ازقضا

درتناقُــض با حما قت،کرده ام عُمــرم تبــاه

در زمان لاشعـــــوری،کرده ام صد ها خطا

حـلّ و فصلِ مسئله،تدبیـــرانصاف است وبس

هرچه هست درلابـــلایــــــم،ذَّره ذَّره از سناء

(خشنودا )! این قسمتت،ازلطف ایزد دان که آن

اویگانه قُـدرتیست کو ،مارا ز نکبت کرد رها

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 

یک پاسخ به “پاکی نسل بشر،درعفّت و آن عِزّ ت است”

  1. خشنود عزیز بسیار عالیست موفق باشید.
    جوهر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما