۲۴ ساعت

09 فوریه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

  تاریخ نشر شنبه نهم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت ۱۷

***

گرنهالی غـرس کنی ازتفـقـه ای باده نـوش

حاصلش رحمت بودزان پرودگارپرده پوش

باعبـادات گـردهی آبش به جام قلب خویش

سایه اش عزت بودزان خالق آن ژنده پوش

***************

شـکرت بـه زبـان دل ببایـد کـه گویـم

هم سجده وذکروثنایت نموداربه رویم

این رمز عبـودت نگاه کن که سـرا پا

جانیست نگویـد شکرو شکر تو گویـم

**************

ســفــر بــر کشــور دلـهــا میـنـمـایـم

نظـــر بــر قـلــب عـنـــقـا مـینـمــایـم

بــه تجــلـیــل از صفــات دلـنشــینـش

چـو قطـــره رو بــه دریــا میـــنمـایـم

**************

ســاعــات گـذران و دلــهــا  پــریشـــان

بـر کیفـر اعمال تـو مَلک شــده حیـران

دانی که خداوندکریم است ورحیم اسـت

راست رو که زاعمالت آخرشود پرسان

**************

گـرمی ز طاق الفـت یـاران مـا بـرفـت

انـوار و بـرگ وگل زبوسـتان ما برفت

در ظلمت و بیـداد و تعدی همه خموش

ای خدارحم برضعیف وناتوان ما برفت

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما