۲۴ ساعت

16 ژانویه
بدون دیدگاه

چـکـیـده ای عرفان

  تاریخ نشر چهارشنبه ۱۶ جنوری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

  چـکـیـده ای عرفان

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ورجنیا اضلاع متحده امریکا

۱ / ۱ / ۲۰۱۳

***

مشعل عشق خدا بـه یکی دیـر مغـانم برد

بـرد و بـر جمعیت پُرشورصوفیانم  برد

به گوشه ای فتـاده کنـار صوفـیان سـماع

ذکـر و مسـتی و سـماع عـالـم منـانم برد

رندی درصومعه شاهد بحر  تندباد حیات

کشتی دل رابه مقصود پیراین زمانم برد

قطره وار سالک این بحر سر انجام شـدم

نالـه و سـوخت دلـم سـوی نـدیمـانـم برد

سـردی شـهـر وصـل شـد گـرمـای عـدل

درِ وصـل بـاز  و ازسـلـطـۀ دونـانـم برد

تاجـدا گشت تعلـق ، تـذکـیـه آمـد به میان

اشـعـۀ نـور خـدا صـف عـاشــقـانـم  بـرد

مستی میخانه و فضای جـوش و خـروش

آب دریا بجوش آورد و ناله و فغـانم برد

حبیب ” به بلندا نه ایستد آب پاک گهی

فروتنـی و افتادگی غصه را زجانـم برد

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما