۲۴ ساعت

08 آوریل
بدون دیدگاه

پیک مراد

الحاج محمد ابراهیم زرغون

الحاج محمد ابراهیم زرغون

پیک مراد

 باستقبال غزل شیوا و دلنشین شاعر فرهیخته و والامقام

قیوم جان بشیر هروی عزیز

الحاج محمد ابراهیم زرغون

فوردا – ناروی

هشتم اپریل  ۲۰۱۲

« صبح امید می رسد، مردن اهریمن بوّد »

مژده دهد « بشیر » ما پیک مراد من بوّد

سوخت تنم در انتظار  مژه  تکید  و بیقرار

صلح رسد به اعتبار ضامن این وطن بوّد

قامت ما خمیده شد پرده درید و  چیده شد

گوش بصوت  بیصدا  نغمۀ  آن  ذغن بوّد

تشنه لبی سراب بود، جمله دراضطراب بود

عطش مرا کباب بود سبزه وگل سمن بوّد

حاصل کشت  ما  چرا لذت  کوکنار  داشت

بهرخدا بکن تو  زرع گندمِ  شوق  من بوّد

موج بوّد بسی شتاب اهریمنان بسی عتاب

درگذردبسی عذاب  مرگ  باین  دشمن بوّد

صلح رسدیکموبجنگ،شیشۀ عالمی بسنگ

جمله رسد به خاک وخون افسربی کفن بوّد

پرچم صلح  در  اهتزاز نالۀ  نی تو بنواز

سبز شود « زرغون » از آن نالۀ ماومن بوّد

الحاج محمد ابراهیم زرغون

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما