۲۴ ساعت

16 مارس
بدون دیدگاه

مردان راه حق

استقبال

شاه نعمت الله ولی کرمانی :

ما خاک  راه را بـه نظـر کیمـیا کنیم

صد درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم

حضرت خواجه حافظ شیرازی :

آنان  که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا شود که گوشۀ چشمی به ما کنند

مردان راه حق

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

تاریخ نشر جمعه ۲۶ حوت ۱۳۹۰ – ۱۶ مارچ ۲۰۱۲ 

ما هـم خاک  را بـه نظـرکـیمیا کنیم

هر درد بی دوا بـه دعـا ما دوا کنیم

طبـیـب حـاذقیم و ازمکـتـب عـشـاق

پارینـه درد  و غـمت را  شـفا کنـیم

در شـهر غربتیـم و درکوه عشق یار

از لب  جـام می بـه معنی سـراکنـیم

در بحـر راه کشـیم و افکار در سـما

گوهرزبحرعشق به حکمت سوا کنیم

شـهـدی زقطـرۀ  معـنی چـشـیـده ایـم

دکـان کـان را بـه  فـردا  رهـا کـنـیم

رنـدان بـاده کش و مسـتان خوشـدلیم

هرچه گره و غصه بوَد زیر پا کنـیم

عبـرت سـرای نـدیـم ام رسـاند به ما

زنجیر تعـلقات زهر پا بباید جدا کنیم

در آئینه روی ساقی ودرجام می ناب

بیـشـتر ازیـن کی هــا را صـدا کـنیـم

حبیب “با شکر حق زمردان راه حق

گویدهرچه زحق بشنویم باآن وفا کنیم

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی ”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما