۲۴ ساعت

31 اکتبر
بدون دیدگاه

دلداده

همایون شاه عالمی

همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱ م

رستُن – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

دلداده

باز این سر مــــــــــستی ها بی باده بجــــــا مانده

آواز سرود ما افـــــــــــــــتاده بجـــــــــــــا مانده

زآن طلــــــــــــعت جـــانانه عالــــم شده مـســتانه

افــــــــــــسانه درین خـــــــانه سر داده بجـا مانده

انوار جهــــــــــــــــــــان آرا بگرفــــته دل مارا

موم گـــــــــــــــشته دل خارا ایســـتاده بجا مانده

اســــتاره و مهـــــــــــتابم بر مهـــــــــر نمی تابم

بگـــــــــــذشته ز سر آبم جان داده بجــــا مـــانده

او خُلق کـــــــــــریم دارد زاول ز قـــــــدیم دارد

چون طـــــــــبع سلیم دارد بگـــــــشاده بجا مانده

تا جـــــــــلوه نمایان شد تسبیــــح پریشــــــان شد

دل اخــــــــــتر تابان شد سجــــــاده بجــــا مانده

دهــــــــری بُده بیهـــــــوده عاشق رهی پیمــوده

زاهـــــــــــــد دل خود سوده بر جـــاده بجا مانده

نیکی ز سلف بر مـــــــــــا وامانده شُکر برجــــا

در رفــــــــــته اگر بابا نواده بجـــــــــــــا مــانده

گـــــــــر نیک همـــــــی بینی پیـــــامبر رنگینی

آن سنّت پیشــــــــــنی بنهــــــــــــاده بجــــا مانده

شد حرص و هـــــوس گژدم نیکی زمیان شد گم

در بین همه مـــــــــــــــردم آزاده بجا مـــــانده

هر سو سری مجنون شد در عشق (همایون) شد

دل خورده که بیرون شد دلـــــــــــداده بجا مانده

سید همایون شاه ( عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما