۲۴ ساعت

26 نوامبر
بدون دیدگاه

نازنین

  تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲هالند   

محمد یونس عثمانی

محمد یونس عثمانی 

نازنین 

شعرـ از یونس عثمانی

وانکوور٬ کانادا

آمدن ات به یادام می آید٬نازنین

آن شب که آسمان ستاره هارا

درخورجین ابرپنهان کرده بود

آن شب که خدا ماه را

ادامه نوشته…