۲۴ ساعت

29 می
۳دیدگاه

بلبل ها

تاریخ نشر: چهارشنبه ۹ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۹ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

بلبل ها

سحر گه  برگ  گل  با  شبنم آمد

 که دور از تو به چشم من نم آمد

چنان فریاد کشیدم از  دل  و جان

 کـه بلبـل هــا همــه  در ماتم آمد

کمال الدین راغب

۲۹ می ۲۰۲۴

 

27 می
۳دیدگاه

آهوی وحشی

تاریخ نشر: دوشنبه ۷ جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۷ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

آهوی وحشی

عزیزانم مـرا دل  خون بگوئید

مرا یک عاشق  مجنون بگوئید

 بدادم دل به آن  آهوی  وحشی

 مرا از شهر دل بیرون بگوئید

کمال الدین راغب