۲۴ ساعت

14 ژوئن
۱ دیدگاه

برفِ سیاه

تاریخ نشر: جمعه ۲۵  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۴ جون ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

برفِ سیاه

کشته ى مهر و وفاى یک دگر گردیده ایم

با رموزِ صد هنر، ما پیشه ور گردیده ایم

تا که گفتیم، رازهای  قلب  خود افشا کنیم 

چون که خوردیم دشنه ، ناباور گردیده ایم

تشنه ی دیدار بودیم و به  شوق آن زمان

در میان آب  دریاها ،  شناور  گردیده ایم

ما درون   قلب ها ، شایسته گى  ها داشتیم

بر سیاهیهای مظنون ، حمله ور گردیده ایم

زاده ى شهرِی شدیم که برف آن باشد سیاه

در دل مردم به تهمت، شعله ور گردیده ایم

پوهنمل  احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

10 ژوئن
۱ دیدگاه

نگاه

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۰ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

نگاه

خواهم شبی دوباره به تو یک نگاه کنم 

راضی به کار خودم  ، اگر هم گناه  کنم

بر من مگو که ترا کافر و ملحد شمرند 

در اولین قدم،  دلخوش منم که گناه کنم

مثل  شکوفه ی  بهار شدی و عطرآگین 

من آن خزان زده برگم ، به تو پناه کنم

تو می گریزی از من ، با یک نگاه ژرف

من با هزارنگاه سوزم وافغان و آه کنم

پاکیزه کن دهان خود از حرف پر فریب

شاید شود که شب غم زود تر پگاه کنم

احمد ضیأ حق شناس

08 ژوئن
۱ دیدگاه

چاره چیست ؟

تاریخ نشر: شنبه ۱۹  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۸ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

چاره چیست ؟

گفتمت   جانا نرو ،   برگرد  ،   خواهش می کنم

غیر ازین نانت شود هی سرد ، خواهش می کنم

تو به عمق هردو گوشم شعر می خواندی و من

با چنین احساس و هم پر درد، خواهش می کنم

رفته ای  با  دیگران  اما  پشیمانی  چه  سود ؟

من ازآن چهره که گردد زرد ، خواهش می کنم

اهل  دل را  هر کجا  پیدا  نمودن  ساده  نیست

بسپارند  در  جهان  نامرد ،  خواهش  می کنم

جستجویت می کنم راهی به وصلت چاره چیست ؟

از خدا  تنها ، نه  از هر فرد  خواهش می کنم

آحمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

22 آوریل
۱ دیدگاه

صنما !

تاریخ نشر : دوشنبه ۳ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

صنما !

بِنَشین ،  راه  مرو ،  بارى  سوالى صنما!

 قصه ى حاویى از عشق و وصالى صنما!

گر خدا  داده  ترا  زیبایى  و  فکر و غرور

 چو  کبوتر سر شانه  پر  و  بالى  صنما!

 شبهه ى  گر تو مرا است   و ندارى باور

 ز روى  اشعارِ حافظ   گهى  فالى  صنما!

 نه  ترا  فرقِ  حجاب  و  بتو آید هر زیب

 بارى گیسو  را رها و  گهى شالى صنما!

ترا    بس    آمدن   عید    مبارک   باشد

 عیدى   را شربت لعل  وگهى حالى صنما!

 بیا   تا   لحنِ   نگاهِ    ترا   ترسیم  بکنم

بنواز طبلى به زانو ، دو سه تالى صنما!

 احمد ضیأ حق شناس

کابل – آفغانستان

11 مارس
۱ دیدگاه

نگاهِ ساده

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

نگاهِ ساده

طرز  نگاه  ساده ی   تو  انتحاری  است

حرف بیان چشم   خمارت   قراری است

از لابلای  خلق  بیش  از  صد  هزار نفر

یابم  ترا به  ثانیه ، این  زخم کاری است

در وصف آن صدای لطیفت  چه  گویمت

‎بهتر ز  مطربان و هزاران  قناری  است

صبرم به سر رسید و ندیدم نشان دوست

فریاد  و کار این دل  زار  انتظاری است

گفتی چه بوده ای  و  کجا ها  رسیده ای؟

گپ از زمان بزن که زمان، حال جاری است

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشدی

هرات – افغانستان

09 مارس
۱ دیدگاه

بمان کنارم

تاریخ نشر: شنبه ۱۹ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 بمان کنارم


دستى  بلند  کردم   ،   بر   آسمان   دیگر

این آسمان بلندتر ،  از  کهکشان  از دیگر 

من می کنم دعایت، خم می شوی تو برمن

می گیرم آن تنت  را  ، اما  تو  جان  دیگر 

صد بوسه گیر از من، دو بوسه ده بمن باز

یک بوسه را هم اکنون ، آن یک زمانِ  دیگر

شب را بمان کنارم ، آرامشم   دِه ای  جان

تا  من  ترا   ببوسم    مثل   شبان    دیگر 

رنگى نمانده بر من ، رویم شکسته در هم

این چهره زرد گردد ، در یک  خزان  دیگر

هر کس حسد بورزد ، بر وصلتِ دو عاشق

باشد کم  از  الاغ   و  ، مثل  سگان  دیگر

 پوهنمل احمد ضیا حق شناس

هرات – افغانستان

04 مارس
۱ دیدگاه

زلفِ عنبرین

تاریخ نشر : دوشنبه ۱۴ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۴ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا


 زلفِ عنبرین   

هر ناله اش مرا به نگاهی، چه جسته است

تار دلش  به  قلب منِ   زار ،  بسته است

قلبم به غیر او  به کسى ، دل نبسته است

با هر بهانه ى  تولدش ، که  خجسته است

مانند خط یار ،  که  نامش  شکسته است

زیبا گهى به زیر ، و به بالا  نشسته است

نقاشم  و چسان  کشم  آن  زلف عنبرین؟

فریاد ها کشم ،و دهانش  چه بسته است

صدها صبا گذشت و  از او  هم خبر نشد

چون  آهوی  فراریِ  از  دام   رسته است

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

24 فوریه
۱ دیدگاه

تشنه ی دیدار

تاریخ نشر : شنبه ۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تشنه ی دیدار

کشته ى مهر و  وفاى یک  دگر گردیده ایم

با رموزِ صد هنر ، ما  پیشه ور گردیده ایم

تا که گفتیم ، راز های قلب خود افشا کنیم 

چون که خوردیم دشنه ،  ناباور گردیده ایم

تشنه ی دیدار بودیم  و  به شوق آن زمان

در میان آب  دریا ها  ، شناور  گردیده ایم

ما درون  قلبها  ، شایسته گى  ها داشتیم

بر سیاهیهای مظنون ، حمله ور گردیده ایم

زاده ى شهرِی شدیم که برف آن باشد سیاه

در دل مردم به تهمت ، شعله ور گردیده ایم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

16 فوریه
۱ دیدگاه

فریاد

تاریخ نشر: جمعه ۲۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

                 فریاد         

هر ناله اش مرا به نگاهی، چه جسته است

تار دلش  به  قلب  منِ   زار ،  بسته است

قلبم به غیر او به کسى ، دل نجسته است

به هر طریق  تولد  او  را  خجسته  است

مانند خط  یار ، که نامش  شکسته است

زیبا گهى به زیر ، و به بالا نشسته است

نقاشم و  چسان  کشم آن  زلف عنبرین؟

فریاد ها کشم ،و دهانش چه بسته است

صدها صبا گذشت و از آغوش خبر نشد

دنیاى قلب ما گرچه زیبا  آراسته است؟

 پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

26 ژانویه
۱ دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر: جمعه ۶ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

                  آرزو         
براى این دل تنگم دگر  صفایى  نیست
شفاى این دل پردرد را  دوایى  نیست
ببین که جار زده ام در جهان  بخاطر تو
اگر که می شنوى، پس چرا  صدایى نیست
به یاد قامت و قدّت  سرود  می خوانم
که جز تو  حضور  رقیب   جائی نیست
اگر   به    در  بزنم  و  تو   عیان  نشوی 
همان که قسمتِ من چون تو دلربائی نیست
پوهنمل احمد ضیأ حق شناس
هرات – افغانستان
16 ژانویه
۱ دیدگاه

فریاد

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

  فریاد

یک بوسه از آن گونه ى خندان تو کردم

تن  در   گِروِ  سرکش  زلفانِ  تو   کردم

شاعر به کمال رخ ماه تو سخن گفت !

من غرقه و در گوش غزلخوانِ تو کردم

این کار دلست از تو جدایى نتوان  کرد

جانم به فداى تو  و  فرمان ت و  کردم

من طالب دیدار  تو  در باغم  و گلشن

فریاد و  فغان از  غم  هجران تو کردم

من شعر دگر وصف  لبان  تو  سرودم 

افسرده  دلم را  همه قربان  تو کردم

سرخوش به قیامت شوم و داور بالا 

از حاصل اشکم  دل  بریان  تو  کردم

آن لحظه که بینى و نگاهم بپسندى

سوگند به چه؟ صحبت پیمان تو کردم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان
14 ژانویه
۵دیدگاه

تبسم

تاریخ نشر : یکشنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تبسم
با  تبسم  بزم  ما  را   تو   چراغان   می کنى
آسمانِ   تارِ  دل   را   نور     باران    می کنى
 عشق است نام کتابم، و  همه  در وصف تو
همچو سعدى اولش را تو گلستان می کنى
من به امید وصالت روز و شب با اشک سرد
دل به آغوشم ندادی، سینه لرزان می کنی
آن رقیب از کینه توزی تحت عنوانی ز لطف
  با تنِ نازت مداوا ، قلب ، شادان  می کنی
من غزل ها خوانده ام در وصف آن لبهاى ناز
مهر مى افشانى و قیمت ، چه ارزان میکنى

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

09 ژانویه
۱ دیدگاه

فغان

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فغان

خواهم   دو باره   تو   را    من   نگاه   بکنم 

راضی به کار خویشم هر چند اشتباه بکنم

دیگر مگو در این عشق ترا بى دین شمرند

در این قدم خوشم ، اگر چه  باز گناه  بکنم

  نهالِ  سروی بهاری ، پر از شگوفه  و  گل

من  که  یک  برگِ  خزانم   بتو   پناه   بکنم

  سنگ  تهداب و جودت  زیر عنوانیی قلب  

اساس  او  به  نیم شب نشدپگاه بکنم

    تو گریزان  زمن  و  من  با یک نگاهِ  عمیق    

دقیقه  ها  را   بسوزم  فغان  و  آه  بکنم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات افغانستان

 

 

05 ژانویه
۳دیدگاه

زکاتِ حُسن

تاریخ نشر : جمعه ۱۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

زکاتِ حُسن

نگارم می رود، شعر و غزل  را  می برد  با  خود

به کندوی  لب لعلش ، عسل را  می برد با خود

بهار  آمد   بهار  آمد  ،  به   امیدى   که    باز   آید 

و شهد  لعل  لب هایش  مرا هم مى برد با خود

قد  رعناى  او   من  را  بسویش  می کِشد   امّا

نگاهش سوزدم، جان مرا  هم  می برد با  خود

 طلب کردم من از او بوسه ای بهر زکاتِ  حُسن

شبیه  اخترانی   که  ، زحل  را   می برد  با خود

خوش و شاداب می گردد ، نمی گیرد خبر  از من

و جانم  گیرد  او  هر دم، اجل را مى برد  با خود

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

30 دسامبر
۱ دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر: شنبه ۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

آرزو

چه خوش افتاده در چشمم ، گل امّید آهسته 

و روزی نو ، بهارانی ، تو  خواهی دید آهسته

نمی خواهی نگاهت را به چشمانم تو بسپاری؟

و فردا مى رسد  روزی ، حلول  عید  آهسته 

 اگر رخصت دهی من هم ، تو را از آن خود سازم 

به آوای  رسا  گویم   ،  ترا   مهشید   آهسته

مَبین  حالا  شبابت  را ،  غرورت را رها کن تو 

نهالِ پُر ثمر  دیدى  !  قدت  چون  بید  آهسته

گر از من شکوه ای داری، بگو بر من به آسانی

اجل  از  راه  می آید ،  و  بی  تردید   آهسته

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

27 دسامبر
۱ دیدگاه

در وصفِ مادر

تاریخ نشر : چهارشنبه ۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ – ملبورن – آسترالیا

در وصفِ مادر

از عمق دل چه خیزد ، تنها  صداى مادر

چه  صوت   دلنوازی  ،  دارد  نواى مادر

مثل فرشته ها  پاک ، مثل خدا  مقدس

جنت  قرار  دارد  ،  در   زیر   پاى   مادر

مادر گل بهشت و ، گلبرگ  یاس رنگین

برتر ز ماهُ خورشید ، مهر و  ضیاى مادر

عمرى  خدمتِ  او   کافى   نبود   هرگز

نور و  سیماى  مادر  ، ناز  و اداى مادر

افسون چشم هایش شمس و قمر ندارد

دور و  سرش بگردم جانم فداى مادرم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان