۲۴ ساعت

24 مارس
۲دیدگاه

ډاکټر مولوی محمد سعید سعید افغانی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

شاد روان ډاکټر مولوی محمد سعید سعید افغانی

شاد روان ډاکټر مولوی محمد سعید سعید افغانی

د پروفیسر عبدالله بختانی خدمتګار پیغام
ډاکټر مولوی محمد سعید سعید افغانی ۲۹ م تلین په مناسبت

افغانستان – کابل خیرخانه – درییمه برخه – خدمتګار کتابخونه.
د ۱۳۹۲ د جدی ۱۵ مه –  د ۲۰۱۴  کار د جنوری ۶ مه


زړه ته را تیر ګران وراره امین الدین سعیدی  !

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

د خپلو ورونو او کورنیو سره د آخرې زمانې له فتنو څخه په امن او امان کې سعید او مسعود و اوسئ.

ادامه نوشته…