۲۴ ساعت

25 آوریل
۱ دیدگاه

طالبان دشمن بشریت

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

طالبان دشمن بشریت
نقیب الله عبید
دین مقدس اسلام برای جان و حیات انسان ارزش فراوانی قائل شده است. بعد از کفر و شرک به خداوند ج بزرگترین گناه از نظر حکم اسلام قتل انسان های بی گناه می باشد. خداوند ج در کلام پاکش می فرماید: هر کسیکه یک شخص بی گناه را بکشد، مانند آنکه تمام انسان ها را به قتل رسانده باشد.