۲۴ ساعت

22 دسامبر
۲دیدگاه

شب یلدا، شبِ مهر

تاریخ نشر سه شنبه  اول جدی  ۱۳۹۴ – ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

شب مهر

شب یلدا، شبِ مهر

نوشته: موسی فرکیش

*****
بس که دارد ناتوانی ریشه در اعضای من

سایه همچون دام می پیچد به دست و پای من

ادامه نوشته…

06 آوریل
۳دیدگاه

ریس جمهور غنی، وزارت خارجه را حذف

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷ حمل ۱۳۹۴ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم موسی فر کیش

محترم موسی فر کیش

ریس جمهور غنی، وزارت خارجه را حذف کرد 

موسی فرکیش

در کشوریکه قانون از دهن تفنگ و ملا بر قانون رسمی ارجحیت دارد، پخشِ اعلامیهء ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از عربستان سعودی در لشکرکشی بر یمن؛ این مورد را وضاحت داد.

ادامه نوشته…

29 مارس
۱ دیدگاه

به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست!

تاریخ نشر یکشنبه  نهم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۹ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم موسی فرکیش

محترم موسی فرکیش

به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست!

موسی فرکیش

خیلی جرات میخواهد، که باصطلاح “علمای دین” حالا گرد میآیندِ بیانیه صادر میکنند و سخن تیز از دین ستیزی مردم و نهاد های مدنی میزنند. منِ شهروند،  بعد از وقوع حوادثِ بیشمارِ غیر انسانی و تکان دهنده، این عمل را همان “چشم سفیدی” ملایی مینامم. با  آنهمه تجاوز ها، قتل ها، گروگانگیری ها، افتضاح ملاهای مساجد که رخ داد؛ “علما”  عقب منبر بر قصه هفتاد و دو چسپیده بودند و تکانی نخوردند.

ادامه نوشته…