۲۴ ساعت

20 اکتبر
۱ دیدگاه

نه با مایی نه بی مایی !

تاریخ نشر سه شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۴- ۲۰ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

نه با مانی

نه با مایی نه بی مایی !

مهدی سهیلی

نگاهت را نمیخوانم ، نه با مایی ٬نه بی مایی !

ز کارت حیرتی دارم ٬ نه با جمعی نه تنهایی

ادامه نوشته…