۲۴ ساعت

17 می
۱ دیدگاه

به سوی انتخابات سالم، نه نظام مصلحتی

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ می ۲۰۱۴ هالند

ویس احمد حکمت

به سوی انتخابات سالم، نه نظام مصلحتی

گزارشگر: معروف صوفی زاده-هرات

محترم معروف صوفی زاده

محترم معروف صوفی زاده

سومین گفتمان جوانان هرات تحت نام(به سوی انتخابات سالم، نه نظام مصلحتی) توسط گروه فرهنگیان جوان زون غرب افغانستان امروز در سالون علامه سلجوقی شهر هرات با حضور فعالین مدنی، فرهنگیان و جوانان برگزار گردید.

ادامه نوشته…