۲۴ ساعت

08 آگوست
بدون دیدگاه

نیمه شب

نیمه شب

محی الدین ” آرین “

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۱ –  ۸ آگست ۲۰۱۲

امشب برای آخرین بار دلم را شکستی

آه !

من نمیدانم گناهم را

ولی من به کدام لهجه بگویم

آری  چرا من دراین بی گناهی

با ابن صبر حوصله

ادامه نوشته…