۲۴ ساعت

07 دسامبر
۲دیدگاه

راه پرخطر!!

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۶  قوس  ۱۳۹۶ –  هفتم   دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

راه پرخطر!!

محترم استاد محمد نسیم اسیر

دردل ، ازفتنهء دوران اثــری نیست که نیست

سینه صد پاره وخونین جگری نیست که نیست

ادامه نوشته…

11 نوامبر
۲دیدگاه

یادم است!

تاریخ  نشر شنبه ۲۰ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۱  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

یادم است!

محترم استاد محمد نسیم اسیر
دوست عزیزی درفیسبوک، یکی ازسروده هایم رابه عنوان« عاشق تنها »با دوستان خود شریک ساخته بود. خواننده ای ازان تمجید ودرچند بیتی با جملهء«یادت هست؟»، مرا به یاد خاطرات شیرین دامان وطن انداخت. با سپاسگزاری به جواب، بداهتا دوبیتی به عنوان «یادم هست»سرودم که با افزودن ابیاتی چند، ذیلا تقدیم می شود:

یادم است آن« روزگاران »یادم است

یادم است آن نیک دوران یادم است

ادامه نوشته…

12 سپتامبر
۳دیدگاه

پاچه گیر

تاریخ  نشرسه شنبه ۲۱ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

پاچه گیر

محترم استاد محمد نسیم اسیر
این منظومه که با شرایط امروزی وطن مطابقت دارد، سال ها پیش درکابل عزیزسروده، اما نظربه موانع نشرنشده بود. چون درد های بی درمان نظام ما دران نهفته است، تقدیم تان می کنم:
درملک ما کسی که وکیل ووزیرشد

زد غوطه ها به کان نمک تا خمیرشد

ادامه نوشته…

12 جولای
۲دیدگاه

آب ما، آبروی ماست!!

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ سرطان  ۱۳۹۶ –  ۱۲  جولای ۲۰۱۷–  هالند

آب ما، آبروی ماست!!

محترم محمد نسیم « اسیر»
حوادث خونین چاردهه اخیر، ما ودولت های ما را چنان مضمحل وناتوان ساخته است که همسایگان طماع شرق وغرب، علاوه ازجنگ های نیابتی، اکنون درمسایل داخلی وخارجی برای ما حدوحدود تعیین می کنند.تهدید اخیررئیس جمهورایران دراستفاده ازآب های طبیعی دریای هیرمند، مداخله صریح وروشنی است درامورداخلی ما. درددلیست بهمین مناسبت:

ای که توبسته یی کمر به ستیز

کمرت بشکند، زجا برخیز

ادامه نوشته…

25 فوریه
۲دیدگاه

بوسیدن!

تاریخ  نشر شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

بوسیدن!

محترم محمد نسیم اسیر

مرا زلعل لبت مدعاست بوسیدن

به این جفا که تو داری ، کجاست بوسیدن

ادامه نوشته…

30 نوامبر
۲دیدگاه

لقب من !

 تاریخ  نشر چهار شنبه  دهم  قوس   ۱۳۹۵ –  ۳۰  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

لقب من !

محترم محمد نسیم اسیر

دگر زلعل لبت، بوسه ای طلب نکنم

اگرچه لعل توقند است، من به لب نکنم

ادامه نوشته…

18 سپتامبر
۱ دیدگاه

ارث پدر!

تاریخ نشر  یکشنبه  ۲۸  سنبله  ۱۳۹۵ –  ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

ارث پدر!

محترم محمد نسیم اسیر

همه خوبند، به زیبائی توچیزدگری

درشماربشری، لیک به مانند پری

ادامه نوشته…

13 آگوست
۱ دیدگاه

دود مجمر!!

تاریخ نشر  شنبه   ۲۳  اسد ۱۳۹۵ – ۱۳  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

دود مجمر!!

محمد نسیم اسیر

صـدایی ازدل بشکستهء من ، برنمی خیزد

ازین ویرانـه ، آهـنگ خوشی دیگرنمی خیزد

ادامه نوشته…

19 ژانویه
۱ دیدگاه

چین جبین !!

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۹ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۹ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

چین جبین !!

محترم استاد محمد نسیم اسیر

گرشیوهء دلداری ، درعشق چنین باشد

نام اربرم ازعشقت ، این بارپسین باشد

ادامه نوشته…

16 ژانویه
۱ دیدگاه

امتحان گریز!!

تاریخ نشر شنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۶ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

امتحان گریز!!

استاد محمد نسیم اسیر

عقرب۵۲ش کابل

دوروزشد زمن ای دل ستان گریزانی

چوطفل مکتبی ازامتحان گریزانی

ادامه نوشته…

13 نوامبر
۲دیدگاه

حال غریبانه !

تاریخ نشر جمعه  ۲۲ عقرب ۱۳۹۴ –  ۱۳  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

حال غریبانه !

محمد نسیم اسیر
بیتوچه می کشد دل دیوانه ام مپرس

افسون چشم توست ، زافسانه ام مپرس

ادامه نوشته…

28 اکتبر
۱ دیدگاه

درد ومحن!!

تاریخ نشر چهار شنبه  ششم  عقرب   ۱۳۹۴- ۲۸ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

درد

درد ومحن!!
ازچهاردهه به اینسو، متاسفانه مصیبت های زمینی وآسمانی که بعضا خود عامل آن هستیم ، ما را رها نمی کند. زمین می لرزد، آسمان می غرد، کوه می لغزد، آب می خروشد ، بم می پاشد ، انتحارمی خراشد وما را بکام مرگ می برد. ازجمله بعد ازواقعه خونین کندوز، زلزلهء اخیر که تلفات وخسارات شدید جانی ومالی را درسراسر وطن سبب شد:

دگرصدای خوشی، ازوطن نمی آید

وطن خراب شده ، درسخن نمی آید

ادامه نوشته…