۲۴ ساعت

12 فوریه
۱ دیدگاه

رنج تنهایی

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۳ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۲ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

رنج تنهایی

گرفتار  غم  و  درد   و   اسیر   دام  بیدادم

مکن عیب ار رسد شبها بگردون آه و فریادم

ز یکسو  دردِ  غربت از  دگر سو  رنج تنهایی

سرور  از  زندگانی  را  سراسر  برده  از  یادم

بودطوفان اشک ازدیده ام هرروز وشب جاری

عجب نبود که این فعل افگند از بیخ و بنیادم

مرا جز  خدمت  همنوع  و  مهر الفتِ  مردم

نداده  درس  دیگر در  دبستان  هیچ استادم

ز نیک و بد مرا در زندگی هر آنچه  پیش آید

ندارم شکوه هرگز از نصیب خویش دلشادم

بگوشم کی خوش آید زاهدا حرفت چوتکراریست

مکن با هرزه گویی ها به زعم خویش ارشادم

محمد اسحق ثنا

ونکوور – کانادا

۱۲ فبروری ۲۰۲۴

09 دسامبر
۱ دیدگاه

فضای سرد

تاریخ نشر : شنبه ۱۸ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فضای سرد

زندگی  در  میهن  ما   غیر  رنج  و در د نیست

غیرازاین بیچاره گی ها هیچ  دستآورد نیست

گفتنی ها را نمی گوییم  ، عدالت مرده  است

غیر ما  در  نزد   حاکم    قابل    پیگرد   نیست

در   فضای    سردِ    یخبندان     امروز    وطن

دیگرازمردی که حرف مهرمی گسترد  نیست

هرکه می بینی  بکشور لاف  مردی می زنند

گر همه  مردند  آیا  یک کسی  نامرد نیست؟

شعر  باشد   ترجمان    درد   و    آلام    وطن

خوش نمی آید سرودی آنکه او را  درد نیست

چون  زلیخا  ما  همه  درگیر عشقِ  یوسفیم

اندرین ره مثل مجنون مردِ صحرا گرد نیست

ونکوور – کانادا

۹ دسامبر ۲۰۲۳

 

 

30 نوامبر
۱ دیدگاه

امید لطف

تاریخ نشر : پنجشنبه ۹ قوس خورشیدی – ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – استرالیا

امید لطف

مرا ز  دولت  عشقی  دلی جوان باقیست

به باغ  خاطره  گرچ  آفت  خزان   باقیست

اگر چه  از   شرر   شمع   سوخت  پروانه

خود آب گشت و کجا غیر دود آن باقیست

فدای  غیرت  فرهاد  اگر شویم  سزاست

ز عشق او به جهان طرفه دادستان  باقیست

نشان ز صلح به گیتی نمی رسد به  نظر

ولیک جنگ به هرگوشه همچنان  باقیست

گذشت عمر ولی تا دمی که هست نفس

امید  لطف  از  آن  یار   مهربان   باقیست

اگرچه رفت به  تاراج  هست و  بود  وطن

ولی برای سگان نعش و استخوان باقیست

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۲۹ نوامبر ۲۰۲۳

27 نوامبر
۱ دیدگاه

بار غم

تاریخ نشر : دوشنبه ۶ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بار غم 

کشور  ما   کشور   درد    و  غم  است 

رنج در رنج است و اندوه پی هم است 

نیست آرامی  نه  روز  و  نی  به  شب

آنچه   میبنی    فغان    و   ماتم   است 

مردم اش   در  جستجوی   آب  و  نان 

راهشان مسدود و پر پیچ  و خم است

درد مردم یک دم و  یک  لحظه  نیست 

بلکه تکرار است و تکرار هر دم  است 

قامت   نخل      جوان       این     وطن 

در جوانی  زیر  باری   غم  خم   است 

از   غم     ایام       و      جور     روزگار 

شهد درکام « ثنا »هم چون سم است 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ 

25 نوامبر
۱ دیدگاه

اختر تابنده

تاریخ نشر : شنبه ۴ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ – ملبورن – آسترالیا

به یادبود از چهل و دومین سال درگذشت جاودان یاد

مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی

محمد اسحاق ثنا

ونکور – کانادا

۲ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی

اختر تابنده

ز باغ  شعر  و  ادب  بلبلِ  غزلخوان  رفت

چنان  چو   اختر  تابنده   و   فروزان  رفت

چنو  ندید  کسی  بعد   ازین  نخواهد دید

که بعد خدمت  پربار سوی  رضوان  رفت

کسی  ندیده   چنین   مرد  خبره   و  دانا

قلم به صفحه گریست ،گفت که این سخندان رفت

به بزم جمع ادیبان چو نور شعله  فشاند

ز آسمان  سخن  همچو  ماه  تابان  رفت

بفهم و دانش او کم کسی  نمود  سراغ

ز جمع خامه طرازان  و لیک آسان  رفت

ندید  صبح   سپیدی   در   آسمان  وطن

به آه وحسرت و حرمان زین شبستان رفت

همیشه حین سخن همچو چشمه جوشان بود

چه با خروش  ولی با  دلِ  پریشان رفت

« ثنا » به روح ” بشیر” صد دعا  نثار نما

دریغ و درد که استاد ز جمع  یاران  رفت

01 نوامبر
۱ دیدگاه

رنگِ اندوه

تاریخ نشر: چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

رنگِ اندوه 

رنگ  اندوهی  گرفته  آب   در   مرداب ها

هر شبی این رنگ ها آید مرا در خواب ها

با نگاهت عالمی درخاک وخون غلطیده است

باز هم با جلوه افزایی به خود بی تاب ها

جلوه ات  از تابش  مهتاب  روشن  تر  بود

از فروغ  روی   تو  گردد  خجل  مهتاب ها

گر خرامی سوی دریا بهر گل‌گشت ای صنم

بر تماشایت  کشد سر ماهیان  از  آب ها

حسرتا جز غم نصیب ما نشد در زنده گی

بر دل ما بی قراری بیخت چون سیماب ها

از دیار ما نمی آید سرود  خوش به گوش

تار ها شد کنده و بشکست هم مضراب ها

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳

14 اکتبر
۱ دیدگاه

شیونِ حزین

تاریخ نشر : شنبه ۲۲ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – استرالیا

شیوَن حزین

گفتی فغان   و  ناله  سرودم  گریستم

گفتی   میان    غصه  غنودم  گریستم

گفتی    میان    دفتر    انباشته   قطور

گشتم به خویش راه  گشودم گریستم

دیدی نشان زخم و سیاهی به چهره ام

گفتی چرا   خراب   و   کبودم  گریستم

چشمم نخفت در همه شب درخیال تو

تا صبح‌ دم  به  یاد   تو   بودم  گریستم

در شهرجانم از همه سو تیر  می‌رسید

من شیوَن   حزین    شنیدم   گریستم

آتش  گرفت   مزرعه‌ای  سبز من (ثنا)

آنرا به دست خود  نه  درودم  گریستم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۱۳ اکتوبر ۲۰۲۳

01 اکتبر
بدون دیدگاه

باران و باور

تاریخ نشر : یکشنبه ۹ میزان خورشیدی – ۱ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

باران و باور

اسیر  کنج  قفس مانده ام  پری  بدهید

رها ز دام  شوم  بال  و شهپری  بدهید

به مرغکان نوا  خوان  در  عطش  مانده

نوید   بارش   باران   و    باوری   بدهید

به کوچه ها که زبیداد غرقه درخون شد

دهید  دست  بهم  رنگ  دیگری  بدهید

از آن  میی  که  ز  پا  افگند   خراب کند

به رغم  زاهد  بی درد  ساغری  بدهید

به  حرف  تلخ  دل  خسته‌گان  میازارید

به کام شان زسخن شهد و شکری بدهید

چه  می شود  بنوازید  اگر مشام«ثنا»

ز زلف یار  ورا  مشک و  عنبری  بدهید

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳

08 مارس
۳دیدگاه

زن

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۷حوت ۱۴۰۱– هشتم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

بی وجود زن جهان تار و مکدر میشود
شام تاریک از فروغ او منور میشود
06 مارس
۲دیدگاه

چرخ گردون 

تاریخ نشر دوشنبه ۱۵حوت ۱۴۰۱– ششم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

به غربت تن جدا جانم جدا سوخت 
به درد و غصه و جور و جفا سوخت 
02 مارس
۴دیدگاه

دل بیقرار

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱حوت ۱۴۰۱– دوم مارچ ۲۰۲۳ هالند

محمد اسحاق ثنا

ریچموند – کانادا

۲۰۰۷

دل بیقرار

شبی زروی کرم در کنار من باشی

دوای  درد غم و روزگار من باشی

ادامه نوشته…

25 فوریه
۲دیدگاه

بهار آینده 

تاریخ نشر شنبه ششم  حوت ۱۴۰۱– ۲۵ فبروری ۲۰۲۳ هالند

بینم که نو بهار چه می آورد پدید 
این فصل خوشگوار چه می آورد پدید 
19 فوریه
۱ دیدگاه

کج

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۴۰۱– ۱۹ فبروری ۲۰۲۳ هالند

پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج
راه کج، هم جاده کج، هم کوچه و بازار کج
13 فوریه
۱ دیدگاه

میهن

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ دلو ۱۴۰۱– ۱۳ فبروری ۲۰۲۳ هالند

ز درد و سوز و سودایت پریشان میشوم میهن 
اگر شادت ببینم شاد و خندان میشوم میهن 
05 فوریه
۲دیدگاه

کُلفت دوران

تاریخ نشر یکشنبه ۱۶ دلو ۱۴۰۱– پنجم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

گرچه در دور ترین مُلک خدا محبوسم
من ز غربت‌ کده رخسار وطن می بوسم
29 ژانویه
۱ دیدگاه

نهالی امید 

تاریخ نشر یکشنبه نهم  دلو ۱۴۰۱– ۲۹ جنوری ۲۰۲۳ هالند

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد 
رفت در بند اسارت ولی آزاد نشد 
21 ژانویه
۲دیدگاه

وطن

تاریخ نشر شنبه  اول دلو ۱۴۰۱– ۲۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

آتش زده خصم لانه‌ای من
میسوزد ازین کاشانه‌ای من
14 ژانویه
۱ دیدگاه

مام وطن

تاریخ نشر شنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۱– ۱۴جنوری ۲۰۲۳ هالند 

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن
یا که باشد در غمی بهبود و اعمار وطن
08 ژانویه
۲دیدگاه

غمگسار

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸جدی ۱۴۰۱– هشتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

بیا ای دوست گرد کینه از دلها بی افشانیم
بجای دشمنی در دل نهال مهر بنشانیم
31 دسامبر
۱ دیدگاه

وطن گم کرده

تاریخ نشر شنبه دهم جدی ۱۴۰۱– ۳۱ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

چون مرغ بی قرارم من چمن گم کرده را مانم
اسیر دام صیادم وطن گم کرده را مانم
22 دسامبر
۱ دیدگاه

یلدا

تاریخ نشر پنجشنبه اول جدی ۱۴۰۱–  ۲۲ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

امشب بیا وزین شب زیبا ( سخن بگو ) ۱
از صبح پر سعادت فردا سخن بگو
18 دسامبر
۲دیدگاه

تعصب 

تاریخ نشر یکشنبه ۲۷ قوس ۱۴۰۱–  ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲هالند

سر تا پای جانم در گرفته 
لب ها و دهانم در گرفته 
05 دسامبر
۱ دیدگاه

آزادی کجاست؟

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ قوس ۱۴۰۱– پنجم دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

این همه آواره‌ گان را ملک اجدادی کجاست؟
نیست جز ویرانی در آن ملک آبادی کجاست؟
28 نوامبر
۱ دیدگاه

بیزارم

تاریخ نشر دوشنبه هفتم  قوس ۱۴۰۱–  ۲۸ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم
هم از بیدادگر دور از وفا و داد بیزارم 
24 نوامبر
۵دیدگاه

بیاد استاد

تاریخ نشرپنجشنبه سوم قوس ۱۴۰۱–  ۲۴ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

من فغان از دل کشم آن عالم فرزانه رفت

از میان اهل دانش گوهر دردانه رفت

ادامه نوشته…