۲۴ ساعت

16 می
۱ دیدگاه

صلح و آزادی

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲۷  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ می ۲۰۲۴   میلادی – ملبورن – آسترالیا

صلح و ازادی

ای قهـرمـان  صلـح  و آزادی  و دین

آن روح   پاکت  در  جـوارِ حق قرین

یاران  تـو ما  را همـه  یکجا فروخت

در قتل  تو دارند  دستِ  بُخل   و کین

مشت خیانت کـار و خایف ، چاپلوس

یکسر غلام استنـد و  خایـن به  یقین

هر که ز خدمت لاف زد مارا شکست

غرقِ عـرق شـد شرم ،از ننگِ جبین

میهـن ز  تیـر  مفسدان  مجروح شد

غارت بکردنـد  و  چپـاول  در زمین

خانـه  و کاشـانه  همـه   تـاراج  شد

نی ملک مانده نی مکان و نه مکین

از پنجشیــر و کابـل  و بلـخ  و تخار

خاک وطن شد مال پاکستان  و چین

   محمد ادریس بقایی (قطره)

کابل – افغانستان