۲۴ ساعت

25 فوریه
۱ دیدگاه

قمارِ عشق

تاریخ نشر : یکشنبه ۶ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خوشیدی – ۲۵ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن

قمار عشق

عشق دریا است ودریا مظهرِ  بخشندگیست 

غرقِ این  دریا  شوم  بهتر مرا از زندگیست

 خشکسالی های یاسم  ریشه ی حسرت نسوخت 

 در هوایت آسمانم  هر  شب اش  بارندگیست 

 همچو شمع  در مزار  عشق  باید  سوختن

گر بسوزی  خود  برای  دیگران  تابندگیست

 در قمار عشق   بردن می شود  پایانِ کار

سوز دارد باختن  ،  بازندگی ،  سازندگیست

 هرچه داری در بساطت عاقبت باد فناست

 آخر عمرت همین تنهایی و در ماندگیست

 راستی کن پیشه تا باشی عزیز   ورستگار

کجروی پایان کارش خجلت و شرمندگیست

 خوار کن بازوی خودرا سرنکن خم پیش کس

سر نباشد گر به تن بهتر ز سر افگندگیست

 جای عاشق   را ندارد  هیچکس   در نزد ما

زندگی با عشق زیبا است  و با  ارزندگیست 

 هرچه دارم از  تو دارم ، هرچه گویم  از تو است

عشق!  معنی بلندت در جهان ، پایندگیست

 یونس صحاح