۲۴ ساعت

19 ژانویه
۲دیدگاه

نمیدانم برای چی؟

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۹ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۹ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

نمیدانم برای چی؟

شعر از : محترم  علی فایز

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

ترسیده ام دوباره مرا سنگ میزنند

این کودکان وحش که خوب رنگ میزنند

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۳دیدگاه

تصویر پرشکوه…

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم  قوس ۱۳۹۴ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

تصویر پرشکوه…

علی احمد  فایز
نوامبر ٢٠١۵
اورلیان فرانسه

وقتی هوای یک غزل شاد میکنم

یادی زچشم شوخ پریزاد میکنم

ادامه نوشته…