۲۴ ساعت

08 نوامبر
۲دیدگاه

قابل توجه اعضای مجمع مشورتی هراتیان

تاریخ  نشر  سه شنبه ۱۸  عقرب   ۱۳۹۵ – هشتم   نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

قابل توجه اعضای مجمع مشورتی هراتیان مقیم هامبورگ

ادامه نوشته…