۲۴ ساعت

19 فوریه
۱ دیدگاه

هرات یکی از ۳۴ خانه این وطن است

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۹  فبروری ۲۰۱۵ هالند

هرات

هرات یکی از سی وچهار خانه این وطن است که با ساختن هر خانه ، این وطن ، وطن میشود

عبدالکریم  تائب شریفی  / هامبورگ – آلمان

محترم عبدالکریم تائب شریفی

محترم عبدالکریم تائب شریفی

  هدف نامه مجمع مشورتی هراتیان مقیم آلمانَ

ما هراتیان مهاجر مقیم شهر هامبورگ  وسراسر شهرهای آلمان ، عزم خویش را جزم نمودیم که دیگر در قبال جامعه ی چند هزار نفری هراتی های این شهر و همین طور در ارتباط به ساختار سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی زادگاه خویش هرات بی تفاوت نباشیم . این بی تفاوتی را  تنها به صلاح و مصلحت اولیای کشور ندانسته ، بلکه آنرا به عَنوان یک گناه نابخشودنی می دانیم که نسل های بعدی ، بهای آنرا ، همراه با فرستادن نفرین ، بما خواهند پرداخت.

ادامه نوشته…