۲۴ ساعت

14 ژوئن
بدون دیدگاه

الحاج عبدالمحمد همآهنگ

الحاج  عبدالمحمد  همآهنگ

ماریا دارو

 تاریخ نشرپنجشنبه ۲۵جوزا ۱۳۹۱ – ۱۴ جون ۲۰۱۲

عبدالمحمد فرزندطلامحمد  زاده  کوچه  خواجه خوردک  «خرابات» شهرکابلسال (۱۳۱۶)میباشد.

 پنچه  های  هنر آفرین  کودکان  خرابات  که زاده  دامان مادران  و پدران  هنرمند میباشند  همیشه  از کودکی  روی  پرده  های  آرمونیه  و روی  صفحه  تبله  در آهتزاز  بوده  است  و ازهمان  آوان  کودکی  مجالس  و محافل  را برای  وطنداران  شان ‘ گرم جوشیبخشیده  اند.  در گذشته  های  دور که  محافل  عروسی  زنانه ومردانهازهم  جدا بودُ  کودکان خراباتبرای  هنرآفرینی  در دسته  ساز زنانمیرفتندومجلس  ارایی  میکردند ودرکوره  هنر  نوازه گی  وآواز خوانی  پخته  میشدندُ همآهنگ  نیز درزمانکودکی  نظر به  رسوم وعادات  مردم  خرابات بنامبچهطلادردسته  های  ساز زنانه  هنر نمایی  کرد  و شهرتکشید

ادامه نوشته…

سومین مجموعه اشعار محترم نذیر ظفر

نذیر ظفر

نذیر ظفر

سومین مجموعه اشعار محترم نذیر ظفر تازه از چاپ برآمد

ماریا  دارو

  بیست  و هفتم می  سال ۲۰۱۲

تاریخ نشر سه شنبه  نهم  جوزا ۱۳۹۱ – ۲۹ می ۲۰۱۲  

     هفته  قبل  مجموعه  اشعار  محترم  نذیر احمد ظفر تحت  عنوان  شب  یلدا بدستم رسید جناب  ظفر با اهدای  مجموعه  اشعارش که  مزین  با امضای شان  میباشدُ بنده را افتخار  بخشیده اند اظهار سپاس وامتنان  مینمایم.

 این مجموعه  با قطع  وصفحات مرغوب بارنگ  امیزی  شاعرانه  و جلوه  از مهتاب  چهارده  درفضای  صلح  آمیز و دل آرا با نمایش سنگ و صحرای  در پرتو نور  مهتاب  چهارده  که  نمایانگر سلیقه ناشرُ و آرام بخش  روان  انسانی  میباشد  خیلی دلپذیر است .

ادامه نوشته…

دومین نشریه خانه فرهنگی مولانا

  دومین نشریه خانه فرهنگی مولانا ونکوور کانادا از طبع بر آمد

  نوشته از: ماریا دارو

تاریخ نشر سه شنبه  نهم  جوزا ۱۳۹۱ – ۲۹ می ۲۰۱۲  

این  نشریه  تحت  عنوان « یادگاری  یکی ازجنبش  مشروطه  خواهان  افغانستان» به بزرگ داشت  از شخصیت  مشروطه خواه  جناب  الحاج  محمد کبیر  نورزی باابتکار خانه مولانا تحت ریاست (عبدالمجید قیام) با قطع  و صحافت  زیبا برنگ  آبی مزینن  با تصوریر مولانای  بزرگ  و تصاویر فرهنگیان ارجمند محترم  عبدالمجید قیام  و محترم  محمد اسحق  ثناُ محترم  معاشر و جناب  محترم  «نورزی» درحال قطع  افتتاحیه ای  خانه جدید مولانا دیده میشود در قسمت  اخیر همین  صحفه ادرس ناشر چنین  بچشم  میخورد.

ادامه نوشته…

19 مارس
بدون دیدگاه

ظاهر هویدا و آنچه از وئ هویدا بود!

آنکه هویدا بود ناپیدا شد مگر طنین  صدایش 

که آخرین بار شینیدم در گوشهایم طنین انداز است

  نوشته :  ماریا  دارو

ظاهر هویدا و آنچه از وئ هویدا بود!

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۰ – ۱۹ مارچ ۲۰۱۲ 

 آنکه  به  غم هایش  پایان  بخشید و مرگ  شتابانه سراغش را گرفته بود و پیکر استخوانیش را خاک درآغوش  کشید.

آنکه  آواز پرُ طنینش بر قلب حکومت مستبد برعلیه  ظلم و ستم و بیعدالتی چون تیر برهدف میخورد و از  راست گفتن  و راسخ  بودن  به هدفش منصرف  نگردید « ظاهر  هویدا » بود.

گرچه در جامعه که  ظلم ، ستم  و بیعدالتی و بیسوادی توده  های  میلیونی  را  شکنجه مینمود و عنکوبت عقب ماندگی  ذهن  توده ها را تنیده بودُ رژیم  های مستبد از گوشت  و استخوان  مردم  روغن  میکشیدُ  اما چون ظاهر کودکانی در آغوش  والدین  وطن پرست  پرورش  میشدند که روزی از طریقه های ممکن برای  رهایی از پنجه  ظلم و استبداد داد خواهی نمایند و بسرایند« نازم  آن  مشت  که فرق  زور مندان  بشکند»

ادامه نوشته…