۲۴ ساعت

15 ژوئن
بدون دیدگاه

تلاشها برای صلح، آرامش و تفاهم نیک !

گزارش از  : لامعه

تلاشها برای صلح، آرامش و تفاهم نیک !

درعکس : دوکتور صلاح الدین  «سعیدی » درحین ارایه معلومات

و تفاصیل درمورد وضع کشور عزیز ما افغانستان  

  تاریخ نشرپنجشنبه ۲۵جوزا ۱۳۹۱ – ۱۴ جون ۲۰۱۲

طوریکه هموطنان عزیز آگاهی  دارند  از سالهای متمادی به اینطرف مرکز مطالعات ستراتــیـژیکی افغان، مرکزفرهنگی د حق لاره و ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا  سعید افغانی با همکاری یک تعداد سازمانها مترقی ، نهاد های خیرخواهانه و افراد مترقی و وطن دوست ،  پیهم در صدد است تا بخاطر تامین صلح و آرامش در افغانستان و منطقه به فعالیت های وطنی  و فرهنگی خویش آدامه  میدهند .

ادامه نوشته…