۲۴ ساعت

15 می
۳دیدگاه

رنجِ فراق

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۶  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

نوزده سال گذشت !

پانزدهم ماه می مصادف است با نوزدهمین سالروز درگذشت مادر گرامی ما که بیشتر از هر روز دیگر بار سنگین از دست دادنش بر دلتنگی ام افزوده ، بر من غلبه نمود و سخت آزارم می دهد.

مادر! با گذشت زمان بیشتراز پیش کمبودی پدرم ونبودن خودت را احساس میکنم، زمین و زمان جایم نمی دهد ، اما چه می توان کرد جزء اینکه با دل حسرت زده و حزین فریاد زنم:  خدایا راضی ام به رضای تو!

روحت شاد ای بهترین فرشته ای هستی ، ای مادر، ای آنکه صبورانه درکنار پدرم ایستادی و با رنج های زندگی ساختی و عاشقانه به فرزندانت آموختی که در برابر ناملایمات روزگار نباید سر تسلیم فرود آورند تا فردای بهتری   را برای فرزندان خویش رقم زنند .

آری ای مادر عزیز!  با مهرت که در رگ رگ ما جریان دارد عاشقانه به تو ، به مادر وطن و به مردم سرزمین خویش می اندیشیم و عشق می ورزیم.

روحت شاد ای بهترین موجود هستی!

فرزندت

قیوم بشیر« هروی »

 

رنجِ فراق

افسرده ام   ز غصه    و غم   پیر   گشته ام

مادر حزین  و خسته   و   دلگیر    گشته ام

دل  ا ز فراق  دیدن  رویت    شکسته  است

چون مرغ  پر شکسته  زمین  گیر  گشته ام

یادش  بخیر  که   دست  گرفتی   به  رفتنم

با  یک   کتاب    خاطره   درگیر   گشته ام

مادر  میان  کشورِ  ما  ناله   است   و  غم

از  آتش   نفاق   زده     تحقیر    گشته ام

دنیا  دگر  به  گوشه   ای جایم    نمی دهد

گویی که  در حصارم  و  زنجیر   گشته ام

مادر  دلم  شکسته    و   بیمارم  از  فراق

کاینسان  اسیرِ   پنجه ی   تقدیر  گشته ام

مادر ! وطن  بدست   اجانب   فتاده  است

من  دشمن  خیانت   و   تزویر   گشته ام

تاراج   برده    اند  همه   دار  و  ندار ما

وز  خاینان  بی سر  و  پا  سیر  گشته ام

جایی  برای  دخترکان   در  وطن   نماند

حیرانم  و ببین که  چه  تکسیر  گشته ام

چندیست  بانوان  وطن   رنج   می کشند
من  خسته  از  حکومت ت کدیر گشته ام

مردم ز دستِ  طالبکان  سخت  خسته اند

من   در  قیام   بخاطر   تنویر   گشته ام

مادر   فدای   خاک    رهت   زندگانی ام

ای مادرم  به  خواب  تو  تعبیر  گشته ام

عمری« بشیر» به رنج فراق تو مبتلاست

یادت  بخیر  ز مهر تو  تصویر  گشته ام

 پانزدهم می ۲۰۲۴

ملبورن – استرالیا