۲۴ ساعت

25 می
۱ دیدگاه

داروی گیاهی

تاریخ نشر: شنبه ۵ جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۵ می  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

داروی گیاهی

تو در بستى ، کجا  با خود برم  این بى پناهى را 

 کجا  این  کفش‌ های  در  مسیر  عشق  راهى را 

 مرا هم زنده مى خواهى وهم از خویش مى رانى 

 نمی دانى که بیرون می کشى  از  آب  ماهى  را 

 کسى که داده  دل از کف به خود هرگز  نیاندیشد 

 به سر سودا  نباشد غیر جان  دادن   سپاهى   را 

 در اینجا سنگ  تهمت مى خورد  بر فرق زیبایى 

 که  یوسف مى برد با خود به زندان بى گناهى را 

 سیاهی  بیش  و کم   بر  روزگارم   سایه   افگنده

 تو گویی   هیچ   پایانی  نمی‌ باشد    سیاهی   را 

 دواى  درد ما  را  بى سبب  در  شهر  مى جویى

 پسندد   روستایى  زاده     داروى     گیاهى   را 

عصمت وجدانی

ملبورن – آسترالیا