۲۴ ساعت

25 اکتبر
بدون دیدگاه

عید برشما مبارک باد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

بس که بد میگذرد زندگی  اهل جهان ….. مردم ازعمر چو سالی گذرد عید کنند

صدای پای عید می آید. عید قربان پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند.عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

ادامه نوشته…