۲۴ ساعت

19 اکتبر
۱ دیدگاه

واه که زیباست ….

تاریخ نشر دو شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۴- ۱۹ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

تک بیت از : محترمه خانم  صالحه وهاب واصل

نوشته و دیزاین از : استاد عبدالتواب وهاب

واه که زیباست ….

شعر از : صنم نافع

حس خوبیست در آغوش خودت پیر شوم

اینکه یک عمر به دستان تو زنجیر شوم

ادامه نوشته…