۲۴ ساعت

06 سپتامبر
۱ دیدگاه

همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۶  سنبله  ۱۳۹۵ – ششم   سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

معروفترین و بهترین شعر شیخ بهایی 

انتخاب از محترم مصلح سلجوقی

همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

ادامه نوشته…