۲۴ ساعت

07 آگوست
بدون دیدگاه

نوای عشق

شکیب جانباز

شکیب جانباز

نوای عشق

سرودۀ شکیب جانباز

اول اگست ۲۰۱۲ میلادی

اسلام آباد – پاکستان

تاریخ نشر سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۱ –  ۷ آگست ۲۰۱۲

غبار عشق تو از دل من ز هیچ باب نرفت

خط سوز عشق من ز هیچ کتاب نرفت

نمیتوانم اندوۀ دلم را به خنده خنده از یاد برم

ز خنده خنده تلخی گل روی گلاب نرفت

ادامه نوشته…