۲۴ ساعت

01 ژوئن
۳دیدگاه

عادت

تاریخ نشر: شنبه ۱۲ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

عادت

۴۱ الف

 گناهی دیدی  و رفتی  ، خیانت کرده  یی جانا

 اگر خاموش  بنشستی،  جنایت کرده  یی جانا

اگر گویی  ندانستم  ،   چرا  میگو   ندانستی؟

 به نادان زیستن شاید ،که عادت کرده یی جانا

اگر گویی که ترسیدم ، چرا میگو که  ترسیدی

 به ترسیدن و لرزیدن ،  قناعت کرده یی جانا

 کنارت تشنه ای، آبت به کف، حاصل چه میباشد

 دلت وابسته ء هر شب عبادت  کرده یی جانا

شکیبا شمیم