۲۴ ساعت

21 دسامبر
بدون دیدگاه

تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان

تاریخ نشر جمعه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲هالند

بسم الله الرحن الرحیم

تراژیدی  آمدن  دزد وشبخون  درخانۀ افغان

*********

خواب برده را بیدارکردن آسان است ولی خواب زده گان را بیدار کردن مشکل

********

همه میدانند که درخانۀ ما دزد آمده :

دزد که برای سرقت مال واموال  درخانۀ ما آمده است ، نباید حب مال  سبب ازبین رفتن جان ما شود . گرچه اگر شود با عقیدۀ اسلامی شهید است .ولی ازتعقل میتوانید دزد را اگر هم تشخیص دادید وشناخته اید باید وانمود نسازید که آن دزد را شما شناخته اید چون به حیات تان خاتمه میدهد.ولی دزدی که به منظور دشمنی ، قتل وغارت آمده به هرصورت هم غارت وهم کشتار انجام میدهد. حال ازهدف دزد باید واقف شد تا مطابق آن وتوانائی های خود یک اقدام متناسب انجام داد .

ادامه نوشته…