۲۴ ساعت

07 اکتبر
۲دیدگاه

خموش

  تاریخ نشر یکشنبه  ۷ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

شریف حکیم

نوامبر ۲۰۱۱

سیدنی – آسترالیا

شریف حکیم

شریف حکیم

*** خموش ***

****

چه شد که سبزه خموش است و سبزه زار خموش

تن برهنۀ باغ و لب هزار خموش

ز کوه و کوه بچه ها ناله بر نمیخیزد

درخت و جویچه و جوی و جویبار خموش

ادامه نوشته…