۲۴ ساعت

04 مارس
۲دیدگاه

توهین به عقیده ى دگرشخص نکن

 تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حوت  ۱۳۹۶ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

توهین به عقیده ى

دگرشخص نکن

محترم سید محمد میرزایی

در راه تکامل ات، بشر، مکث نکن

آزادىِ اندیشه ى خود نقص نکن

ادامه نوشته…

04 ژوئن
۲دیدگاه

دریاىِ پر از مهر و وفا

تاریخ نشرشنبه ۱۵ جوزا  ۱۳۹۵ – چهارم  جون  ۲۰۱۶ هالند

دریاىِ پر از مهر و وفا

سید محمد میرزایى

درژرف دو چشم تو صفا مى بینم

دریاىِ پر از مهر و وفا مى بینم

ادامه نوشته…