۲۴ ساعت

25 ژانویه
۶دیدگاه

از شیخ اجل و استاد سخن سعدی (رح)

تاریخ نشر دوشنبه  پنجم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۵ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

از شیخ اجل و استاد سخن سعدی (رح)

انتخاب از : همایون عالمی

یکی در بیابان سگی تشنه یافت

برون از رمق در حیاتش نیافت

ادامه نوشته…

21 ژوئن
۱ دیدگاه

حکایتی از سعدی در باره پدر

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۱ جوزا  ۱۳۹۴ – ۲۱   جون  ۲۰۱۵ هالند

حکایت

Vader1

حکایت از سعدی در باره پدر

همی یادم آید ز عهد صغر

که عیدی برون آمدم با پدر

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۱ دیدگاه

شعری از سعدی به مناسبت روز پد

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

میان شب مهِ تابان پدر بود

برای غصه ها درمان پدربود

ادامه نوشته…