۲۴ ساعت

13 دسامبر
۲دیدگاه

جاری

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ قږس ۱۳۹۴ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

( جاری)

زهره ( صابر هروی )

حضور سبز تو در شعر های من جاریست

لطافت گل رو ی تو در چمن جاریست

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

اشک سنگ

 تاریخ نشر پنجشنبه پنجم قوس ۱۳۹۴ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

اشک سنگ

شعر از : زهره ( صابر هروی )

آسمان خونبار است، اشک من طغیانیست

سیل غم مى آید، دیده ام طوفانیست

ادامه نوشته…

13 اکتبر
۲دیدگاه

مجمر درد

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۱ میزان ۱۳۹۴- ۱۳  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

شعر ناموزون و ناهمگون از : زهره ( صابر هروی )

( مجمر درد )

آنکه در نرد وفا هستی ِ خود بأخت منم

اینچنین در ره ِ عشق تو به غم ساخت منم

ادامه نوشته…

02 ژوئن
۱ دیدگاه

دنیا رنگین

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۲جوزا  ۱۳۹۴ –  دوم  جون  ۲۰۱۵ هالند

دنیای رنگین

شعر از زهره ( صابر هروی )

۶ / ۲ / ۲۰۱۵

به هر کی مینگرم چهره ها پُر از رنگ است

جهان به شیشه ی امید های من سنگ است

ادامه نوشته…