۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

بشکن

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم  زهره پوپل

محترمه خانم زهره پوپل

به مناسبت روز جهانی زن

بشکن

شعر از :«زلیخا پوپل»

انتخاب از : زهره پوپل

۷  مارچ  ۲۰۱۴

زن ای زن بنـــد در زنجیـــر ظلمــــت

بشکــن این طلســـم  ظلـــم و وحشــــت

ادامه نوشته…

06 مارس
۲دیدگاه

ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﺩﻡ

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم زلیخا پوپل

محترمه خانم زلیخا پوپل

ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﺩﻡ

زلیخا پوپل

۵  مارچ  ۲۰۱۴ 

درجامعۀسنتی  مانند کشور ما افغانستان که همیشه مردان سپه سالار قلبها و سپه سالار خانواده هاستند بیایید تفاوتها را در بین فرزندان دلبند ببینیم.
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﻞﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﺍﻣﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ادامه نوشته…